Uputstvo za popunjavanje italijanskih pojedinačnih dozvola

Italijansko Ministarstvo za infrastrukturu i održivi saobraćaj dalo je Uputstvo za popunjavanje italijanskih pojedinačnih dozvola za međunarodni prevoz tereta koje se izdaju na godišnjem nivou. 

Ovaj dokument, objavljen juče na sajtu MGSI, možete pogledati OVDE. 

Neki elementi u italijanskoj bilateralnoj dozvoli za međunaordni drumski prevoz (slika 1) se ovim pojašnjavaju u vezi sa popunjavanjem obracsa sa očekivanim datumom ulaska i izlaska na bilateralnim ovlašećnjima, koje mora da popuni prevoznik na italijanskoj dozvoli u odgovarajućim prostorima. Takođe su razjašnjeni elementi štampanja carinskih markica.

U slučaju odredišta u Italiji (slika 2A):

U ovom slučaju, datum ulaska mora biti napisan pre ulaska u Italiju, dok očekivani datum izlaska mora biti napisan “na početku odlaznog putovanja” kako je naznačeno na ovlašećnju. Predviđeno je da odlazno (povratno) putovanje počne nakon što je završena poslednja radnja utovara, ili – u slučaju praznog povratka, nakon poslednjeg istovara.

U slučaju tranzita (slika B):

Takođe i u ovom slučaju, datum ulaska mora biti napisan pre ulaska u Italiju, a takođe i očekivani datum izlaska mora biti napisan u isto vreme (pre svakog ulaska u Italiju), pošto izlazno putovanje počinje u istom trenutku ulaska.

Kada je reč o carinskim markicama (slika 2C):

Ova obaveza se primenjuje, za potrebe protočnosti transportne delatnosti, ako i kada, prilikom ulaska u Italiju, vozilo posebno podleže carinskoj kontroli (na primer u lukama kada je predviđena carinska kontrola).