UŠTEDE U TRANSPORTU: Koliko vodite računa o redovnom održavanju vozila?

Redovno održavanje i servisiranje vozila je veoma važno, jer se na taj način produžava njegov životni vek, smanjuju troškovi i obezbeđuje sigurnost, pouzdanost i udobnost u vožnji. Primećujemo da se preformanse vozila istih godina, marke i tipa u potpunosti razlikuju. Jedan od razloga za to je neadekvatno održavanje vozila.

Šta su posledice neadekvatnog održavanja vozila?

Komercijalna vozila se uglavnom više eksploatišu u odnosu na vozila privatnih lica, što samim tim utiče na brže habanje motora i ostalih potrošnih delova vozila.

Redovnim održavanjem vozila obezbeđuje se efikasna potrošnja goriva i smanjuje mogućnost nastanka iznenadnog kvara vozila. Dodatni neplanirani troškovi voznog parka, koji mogu nastati usled kvara vozila su:

  • troškovi popravke vozila,
  • troškovi zamenskog vozila,
  • troškovi kašnjenja sa isporukom (ili kašnjenja dolaska na odredište što povećava nezadovoljstvo krajnjih korisnika),
  • troškovi plaćanja penala za neispoštovane ugovorene rokove i
  • troškovi kazni za upotrebu vozila koja ne ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju.

Takođe, treba imati u vidu i dodatno vreme koje zaposleni provedu u planiranju i organizaciji novog rasporeda vožnje.

Zašto je važno imati softver za upravljanje voznim parkom i njegovim održavanjem?

Sa porastom broja vozila javlja se i potreba za efikasnim planiranjem i evidencijom redovnih i varednih servisa, tehničkih pregleda i pregleda vozača, atesta i drugih zakonskih obaveza, koje su neophodne za učešće vozila u saobraćaju.

Međutim, ručno praćenje održavanja stvara dodatne troškove kada se uzmu u obzir radni sati potrebni za unos i preuzimanje podataka. Ovaj proces uključuje zaposlenog koji svakodnevno dolazi do vozila kako bi zapisao stanje na kilometar satu vozila ili model po kome svaki vozač treba da bude zadužen da prati dinamiku servisiranja i održavanja vozila kojim upravlja. Bilo koji od ovih procesa oduzimao bi dodatno vreme zaposlenima, pri čemu treba imati u vidu mogućnost pojave ljudske greške.

Rešenje za ovaj problem je adekvatan softver za upravljanje voznim parkom. Jedan od njih je i softver kompanije NTS International.

Implementacija softvera NTS Fleet management omogućava uštede u:

  • vremenu planiranja i evidenciji servisa,
  • dodatnim neplaniranim troškovima vanrednih servisa, kazni i kašnjenja i
  • potrošnji goriva.

Rešenje NTS Održavanje omogućava pregled svih izvršenih i neizvršenih zadataka održavanja vozila, kao i onih koje treba realizovati u predstojećem periodu.

U NTS aplikaciji mogu se kreirati svi zadaci koji su planirani i koji se ponavljaju u određenim vremenskim intervalima poput registracije, šestomesečnog tehničkog pregleda, baždarenja tahografa i sl. Takođe, svi servisi koji se ponavljaju na određene pređene kilometre ili radne sate kod građevinskih i poljoprivrednih mašina.

NTS aplikacija vam omogućava alarmiranje u vidu obaveštenja (u aplikaciji i/ili mejlom) koja podsećaju na istek dokumentacije i predstojeće servise vozila.

Nakon realizacije zadatka potrebno je samo da potvrdite datum i ponovno zakazivanje za naredni interval. Takođe, opciono se mogu voditi i troškovi, lokacije servisa i upisati napomene. Evidencija održavanja se može u svakom trenutku preuzeti u formi izveštaja u pdf i xls formatima. Svi uneti podaci ostaju sačuvani po vozilu od početka vođenja evidencije, odnosno unosa u NTS aplikaciju.

Pored značajnih ušteda u vremenu i novcu, primena NTS fleet menadžment rešenja vam omogućava da:

✅ Povećate bezbednost vozača i drugih učesnika u saobraćaju;

✅ Poslujete u skladu sa propisanim zakonskim normama;

✅ Brzo i efikasno planirate i donosite odluke;

✅Smanjite kašnjenje isporuke i uopšteno dolaske na krajnje odredište;

✅Povećate zadovoljstvo korisnika i

✅Smanjite štetan uticaj voznog parka na životnu sredinu.

📌 Ovo je treći u nizu tekstova u kojima ćemo u saradnji sa stručnjacima kompanije NTS International predstaviti mogućnosti za uštedu uz pomoć primene savremenih IT rešenja! Za više informacija info@nts-international.net.