Vanredni prevoz – novi propisi u Mađarskoj

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo obaveštenje o novim propisima u Mađarskoj, koji se odnose na vanredni prevoz.

U obaveštenju se navodi da je Ministarstvo za nacionalni razvoj Mađarske obavestilo Ambasadu Republike Srbije u Budimpešti da se od 19. septembra 2017. vanredni prevoz reguliše Odlukom br.36120 17 (IX.18), kojom su uvedene sledeće novine :

1. Ukoliko je prekoračenje maksimalnog osovinskog opterećenja ili maksimalnog opterećenja grupe osovina manje od 1 tone, ne naplaćuju naknade za prekoračenje:
– za vozila koja su namenjena za prevoz tečnosti ili robe u rasutom stanju;
– za vozila koja prevoze žive životinje.

2. Najveća dozvoljena masa za dvoosovinsko motorno vozilo sa troosovinskom poluprikolicom koje prevozi jedan ili više kontejnera ili izmenjivih transportnih sudova, do ukupne maksimalne dužine od 45 stopa, je do 42 tone oslobođena od naplate naknade. Najveća dozvoljena masa za troosovinsko motorno vozilo sa dvoosovinskom ili troosovinskom poluprikolicom koje prevozi jedan ili više kontejnera ili izmenjivih transportnih sudova, do ukupne maksimalne dužine od 45 stopa, je do 44 tone oslobođena od naplate naknade.

Da bi se steklo pravo na oslobađanje od plaćanja naknada za prekoračenje osovinskog opterećenja, vozilo pre transporta mora da bude registrovano u bazi podataka Mađarske direkcije za puteve posredstvom njene internet stranice ili na njenim mernim stanicama. Bez registracije vozila na neki od pomenutih načina, odobrenje se ne izdaje.

Kompletno obaveštenje pročitajte OVDE.