Veštačka inteligencija upravlja kamionskim parkiralištem kod Aleksinca

Bobovište kod Aleksinca prva je lokacija koju su Putevi Srbije opremili u okviru pilot-projekta „Sigurna parkirališta – odmorišta“. Ovo odmorište na državnom putu A1 (deonica autoputa Beograd-Niš), sa 20 mesta za teretna i 23 mesta za putnička vozila, zapravo je obezbeđeno najsavremenim video nadzorom, koji potom integrisan u složeni sistem upravljanja, saopštili su Putevi Srbije.

Bezbedna parking mesta za komercijalna vozila navedena su kao jedan od glavnih prioriteta u ITS Akcionom planu i ITS Direktivi 2010/40/Evropske unije. Vozači iz evropskih i vanevropskih zemalja, koji prolaze kroz Srbiju, moraju imati odgovarajuće informacije o bezbednim parking mestima.

– Koncept sigurnog parkirališta u ovoj fazi realizacije pilot projekta predstavlja obezbeđenje parkirališta sistemima tehničke zaštite, odnosno instalaciju sistema video nadzora opšte i posebne namene, kao i integraciju sistema na aplikativni nivo koji pruža informaciju o broju slobodnih mesta – navode Putevi Srbije u saopštenju.

Mikrolokacije odmorišta na kojima će se uspostaviti sistemi sigurnih parkirališta u Srbiji biraju se na osnovu analize broja zaustavljanja teretnih vozila, tokom pauza propisanih zakonom, kažu u Putevima Srbije.

Šta obezbeđuje Sistem sigurnih parkirališta? 

Projektovani Sistem sigurnih parkirališta sastoji se iz nekoliko funkcionalnih celina, koje doprinose unapređenju i modernizaciji putne mreže u Srbiji.

Najpre, sistem omogućava kontrolu pristupa uz primenu najmodernije tehnologije video nadzora posebne namene, koji verifikuje vozila koji prevoze opasne materije uz prepoznavanje registarskih oznaka vozila, boje, vrste i modela vozila. Takva detekcija je veoma važna za pravovremenu reakciju na vanredne događaje, odnosno za zaštitu životne sredine, učesnika u saobraćaju, kao i imovine, poručuju iz Puteva Srbije.

Takođe, tu je i sistem video nadzora opšte namene, koji pokriva kompletnu površinu odmorišta. Na taj način se garantuje puna bezbednost kako samih učesnika u saobraćaju, vozila i robe koju prevoze, tako i imovine upravljača puta.

Video nadzor integrisan je na postojeću platformu upravljača puta. Na centralnoj nadzornoj stanici u Regionalnom centru Niš postoji mogućnost da se u realnom vremenu nadziru sistemi tehničke zaštite instalirani na odmorištu Bobovište, kao i da se istima upravlja.

Instalirane kamere su integrisane sa softverom koji može da detektuje zauzetost parking mesta, prosečno vreme zauzetosti parking mesta, da pruži sve podatke u realnom vremenu. Rešenje za „pametno parkiranje“ se oslanja na veštačku inteligenciju i Deep learning, a obezbeđuje podatke o svakom pojedinačnom mestu za parkiranje za sve vrste prevoznih sredstava.

Putevi Srbije, kako se navodi u saopštenju, mogu da analiziraju ponašanje i zahteve vozača i da blagovremeno obezbede što povoljnije uslove za odmor i podršku. Sistem prikuplja sve važne podatke o vozilima koja učestvuju u saobraćaju, upotrebom inteligentnih transportnih sistema (ITS) poslednje generacije koji se već koriste u drugim zemljama, dodaje se u saopštenju.

Foto: Putevi Srbije

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.