Vlada Srbije donela odluku o obaveznoj količini biogoriva na tržištu

Vlada Srbije donela je odluku o obaveznom udelu biogoriva, koji su obveznici sistema dužni da stave u promet na tržište Republike Srbije u periodu od 2022. do 2024. godine

Odlukom su detaljno precizirane količine biogoriva koje će se stavljati u promet.

Udeo, izražen kao procentualni sadržaj energije biogoriva u ukupnoj energiji goriva iznosi:

  1. od 1. jula 2022. god. do 31. decembra 2022. god. – 0,5%;
  2. od 1. januara 2023. god. do 31. decembra 2023. god. – 0,5%;
  3. od 1. januara 2024. god. do 31. decembra 2024. god. – 1%.

Prema Zakonu o energetici, Vlada, Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove energetike, bliže propisuje udeo biogoriva na tržištu, obveznike sistema stavljanja biogoriva na tržište i njihove obaveze, podsticaje, mere i način stavljanja biogoriva na tržište, izveštavanje u sistemu stavljanja biogoriva na tržište, registar obveznika sistema stavljanja biogoriva na tržište i njihovih izveštaja, kao i druge elemente sistema stavljanja biogoriva na tržište.

Obveznici sistema, prema Uredbi o udelu biogoriva na tržištu, su energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte i/ili energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, a koji uvoze derivate nafte.

Odluka o utvrđivanju obaveznog udela biogoriva koji su obveznici sistema dužni da stave u promet na tržište Republike Srbije objavljena je u Službenom glasniku 5. novembra (broj 104/2021).