Privremeno zatvorena 44 granična prelaza – Nove mere za SPREČAVANJE širenja KORONE

Vlada Republike Srbije donela je na sednici u sredu (11. marta 2020. godine) nove mere i precizirala pojedne postojeće, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 (korona virusa).

Sve odluke stupaju na snagu u četvrtak, 12. marta.

Međunarodni putni saobraćaj se preusmerava na glavne granične prelaze i biće privremeno zatvorena 44 manja i povremena granična prelaza. Spisak svih zatvorenih prelaza dostupan je na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Doneta je odluka o zabrani javnog okupljanja u zatvorenim prostorijama, a pod tim se podrazumeva okupljanje u jednoj zatvorenoj prostoriji sa više od 100 ljudi.

Kada je reč o privremenoj zabrani ulaska u Srbiju za strane državljane koji su boravili u Narodnoj Republici Kini, Republici Koreji i Švajcarskoj, precizirano je da se ona odnosi isključivo na osobe koje su boravile u provinciji Hubej Narodne Republike Kine, gradu Degu i provinciji Severni Gjongsang Republike Koreje i kantonu Tićino u Švajcarskoj.

Ostaje na snazi zabrana privremenog ulaska u Srbiju za strane državljane koji su boravili u Italiji i Islamskoj Republici Iran.

Kada je reč o uslužnim objektima koji se nalaze na tranzitnoj ruti kroz Srbiju i autoputevima, doneta je odluka da njihovi zaposleni moraju da budu obezbeđeni zaštitnim sredstvima zbog dolaženja u dodir sa tranzitnim putnicima.

Vlada Srbije donela je na sednici 10. marta odluku o proglašenju zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Tada su prvi put, u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja ove zarazne bolesti uvedene određene mere, prema preporukama naših epidemiologa i u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Dok je stranim državljanima koji dolaze iz pomenutih područja (područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa, odnosno žarišta epidemije), privremeno zabranjen ulazak u našu zemlju, građani Srbije koji dolaze iz ppomenutih područja upućuju se na samoizolaciju.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je 10. marta obaveštenje u kome pojašnjavaju Odluke Vlade Srbije:

  • Sva lica koja dolaze iz navedenih stranih država, u skladu sa ovom odlukom i Rešenjem koje će im uputiti nadležna sanitarna inspecija Ministarstva zdravlja, imaće obavezu boravka u karantinu-samoizolaciji od periodu od 14 dana od ulaska na teritoriju Srbije, uz pridržavanje mera navedenih u Rešenju.

Odluku Vlade Srbije i obaveštenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture možete pročitati OVDE.

Agencija za upravljanje lukama objavila je saopštenje lučkim i pristanišnim operaterima, u kome preciziraju da se odredbe Odluke Vlade u teretnom vodnom saobraćaju odnose na članove posade, a u putničkom na članove posade, kao i putnike.

– U slučaju vanrednih dešavanja, kontaktirajte AUL: Vladimir Pavlović, rukovodilac Centra za opšte poslove, telefon 062/88-90-609, vladimir.pavlovic@aul.gov.rs.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva 10. marta 2020. godine podneo je zahtev za objavljivanje hitnog vazduhoplovnog obaveštenja – NOTAM, na osnovu odluke Vlade, da se radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Srbije, vazduhoplovnim prevoziocima koji dolaze sa područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19 (Italije, Kine, Južne Koreje, Švajcarske i Irana), zabrani sletanje na aerodrome u Republici Srbiji.