Zabrane kretanja za božićne i novogodišnje praznike

U skoro svim evropskim državama za vreme predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika biće na snazi zabrane kretanja. Sledi prikaz zabrana kretanja u pojedinim evropskim državama.

Austrija

Zabrane kretanja će biti na snazi 25. i 26. decembra u periodu od 00:00 do 22:00, kao i 01. januara 2019. od 00:00 do 22:00 i odnose se na teretna vozila sa prikolicama, ako najveća dozvoljena masa motornog vozila ili prikolice prelazi 3,5 tone, odnosno ako je ukupna masa skupa vozila (tegljač sa poluprikolicom) veća od 7,5 tona.

Švajcarska

U Švajcarskoj zabrane kretanja će biti 25. i 26. decembra u periodu od 00:00 do 24:00 i 01. i 02. januara 2019. od 00:00 do 24:00, za teška teretna vozila sa najvećom dozvoljenom masom većom od 3,5 t, odnosno kada ukupna masa celog skupa vozila prelazi 5t.

Češka

U Češkoj zabrane kretanja će biti 24, 25 i 26. decembra u periodu od 13:00 do 22:00 kao i 01. januara 2019. od 13:00 do 22:00, za teretna vozila i skupove vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t.

Nemačka

Zabrane kretanja će biti na snazi 25. i 26. decembra u periodu od 00:00 do 22:00, kao i 01. januara 2019. od 00:00 do 22:00 i odnose se na teretna vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t, kao i teretna vozila sa prikolicama.

Francuska

Zabrane kretanja će biti 24. decembra u periodu od 22:00 do 24:00 i i 25. decembra od 00:00 do 22:00, kao i 31. decembra u periodu od 22:00 do 24:00 i 01. januara 2019. od 00:00 do 22:00 i odnose se na teretna vozila i skupove vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t.

Grčka

U Grčkoj zabrane kretanja će biti na snazi 24. decembra u periodu od 16:00 do 21:00,  26. decembra od 15:00 do 21:00, 31. decembra u periodu od 16:00 do 21:00 kao i 01. januara 2019. od 15:00 do 21:00, za teretna vozila koja imaju korisnu nosivost preko 1,5t.

Mađarska

Zabrane kretanja će biti 24 i 25. decembra u periodu od 00:00 do 24:00 i 26. decembra od 00:00 do 22:00 kao i 31. decembra od 00:00 do 24:00 i 01. januara 2019. od 00:00 do 22:00, za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5t (zabrane se ne odnose na vozila sa EURO 3 standardom ili višim koja rade u međunarodnom transportu).

Italija

Zabrane kretanja će biti 24. i 25. decembra u periodu od 09:00 do 22:00, za teretna vozila sa ukupnom masom preko 7,5t.

Luksemburg

U Luksemburgu zabrane kretanja će biti na snazi 24. decembra od 21:30 do 24:00 za kretanja iz Belgije i Nemačke ka Francuskoj i od 23:30 do 24:00 za kretanja iz Belgije i Francuske ka Nemačkoj, 25. decembra od 00:00 do 21:45 za kretanja i ka Nemačkoj i ka Francuskoj, kao i od 23:30 do 24:00 za kretanja iz Belgije i Francuske ka Nemačkoj, 26. decembra od 00:00 do 21:45 za kretanja iz Belgije i Francuske ka Nemačkoj. Zabrane će biti i 31. decembra od 21:30 do 24:00 za kretanja iz Belgije i Nemačke ka Francuskoj i od 23:30 do 24:00 za kretanja iz Belgije i Francuske ka Nemačkoj i 01. januara 2019. od 00:00 do 21:45 za kretanja i ka Nemačkoj i ka Francuskoj. Zabrane se primenjuju na sva teretna vozila čija najveća dozvoljena masa, sa ili bez prikolice, prelazi 7,5t.

Poljska

Zabrane kretanja će biti na snazi 25. i 26. decembra u periodu od 08:00 do 22:00, kao i 01. januara 2019. od 08:00 do 22:00 i odnose se na teretna vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 12t.

Slovačka

Zabrane kretanja će biti na snazi 24, 25. i 26. decembra u periodu od 00:00 do 22:00, kao i 01. januara 2019. od 00:00 do 22:00 i odnose se na teretna vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t.

Slovenija

U Sloveniji zabrane kretanja će biti na snazi 25. i 26. decembra u periodu od 08:00 do 21:00, kao i 01. i 02. januara 2019. od 08:00 do 21:00 i odnose se na teretna vozila i skupove vozila sa najvećom dozvoljenom masom preko 7,5t.

Izvor: Kancelarija Ivanović