Zakon o transportu opasne robe – Šta donose usvojene izmene?

Odredbe Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, koji je nedavno uvojen,  usaglašene su sa Zakonom o opštem upravnom postupku, u kojem su propisane sve procedure koje se sprovode ovim zakonom.  Zakonom se definiše baza podataka za pokretnu opremu pod pritiskom kako bi svi podaci o kontrolisanju i punjenju boca, cisterni pod pritiskom, baterijskih vozila i gasnih kontejnera sa više elemenata bili na jednom mestu i dostupni svima.

Između ostalog, izmenama se vozilima koja prevoze opasnu robu sa visokom potencijalnom opasnošću i cisternama omogućava prednost prilikom prelaska državne granice. Takođe, se uvodi obaveza da se pre podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za transport opasnog otpada, prethodno pribavlja polisa osiguranja za štetu načinjenu životnoj sredini.

Slavica Hajder, viši samostalni stručni saradnik u Privrednoj komori Vojvodine, kaže za PlutonLogistics, da je ta grupacija bila aktivno uključena u razmatranje Nacrta i da su u izradu svojih predloga uključili i članove Asocijacije industrijskih gasara Srbije (SIGA) i Klastera opasne robe Srbije.

– Svi prisutni su se složili da su ponuđene izmene Zakona obuhvatile samo deo odredbi koje treba menjati u aktuelnom zakonu. S obzirom da je i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture najavilo da će Zakon pretrpeti izmene u narednom periodu, prisutni su se bazirali samo na ponuđene izmene i dopune Zakona, na koje su dali svoje komentare, primedbe i predloge – kaže Hajder.

Od posebne važnosti, kako kaže naša sagovornica,  treba istaći, da je gotovo sve predloge za unapređenje (izmenu i dopunu) Nacrta zakona, prihvatila Vlada Srbije.

Kao posebno značajne predloge Grupacije PKV i Klastera koje je prihvatila Vlada, Hajder ističe predlog kojim se smanjuje bezbednosni rizik prilikom davanjem prioriteta vozilima sa opasnom robom pri čekanju na carinjenje (na granici ili unutrašnjosti) kao i zajedničke predloge sa Asocijacijom industrijskih gasara Srbije koji se odnose na:

– vraćanje u zakon ovlašćenog lica za kontrolisanje cisterni u drumskom i železničkom saobraćaju, što je obaveza po Evropskom sporazumu za međunarodni drumski prevoz opasne robe odnosno Pravilniku za međunarodni železnički prevoz opasne robe i
– Produženje roka za primenu ispitivanja vozila za koje nema dokaza da su prošla homologacione provere sa 31.12.2018. na 31.12.2020.

Novi zakon je stupio na snagu, a propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe pročitajte OVDE.