Zapadni Balkan traži podršku suseda za uspostavljanje zelenih koridora ka EU

Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke (KIF ZB6) obratio se premijerima susednih zemalja – Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Grčke i Rumunije, kao bi skrenuo pažnju na inicijativu za uspostavljanje zelenih koridora između država CEFTA i članica EU.

Ovaj zajednički predlog Transportne zajednice i Sekretarijata CEFTA bio bi značajna podrška trgovini i međunarodnom transportu, koji bi obezbedio brži protok robe – kako tokom pandemije, tako i nakon nje. KIF ZB6 podseća da je inicijativa razvijena u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom, sa ciljem da se skrati vreme čekanja na graničnim prelazima između šest zemalja Zapadnog Balkana i EU.

S obzirom na to da će Komisija nastaviti da radi na ostvarivanju punog potencijala ove inicijative, KIF ZB6 poziva najbliže susede da podrže uspostavljanje zelenih koridora/zelenih traka, na prelazima ka Evropskoj uniji, navodi se.

Od početka pandemije, Komorski investicioni forum ZB6 je podržao uspostavljanje zelenih koridora u okviru CEFTA, što je u velikoj meri doprinelo neometanoj trgovini na Zapadnom Balkanu, uprkos izazovima koje je donela pandemija, dodaje se u saopštenju.

KIF ZB6 traži da se uspostavi sličan mehanizam između CEFTA i EU, uveren da je brz i nesmetan prevoz robe u zajedničkom interesu kako kompanija sa Zapadnog Balkana, tako i onih iz zemalja članica EU.

– Kao predstavnik regionalne poslovne zajednice, Komorski investicioni forum se aktivno zalaže za uspostavljanje četiri slobode na Zapadnom Balkanu – slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala.

Izvor: wb6cif.eu