Zašto su bezbedna parking mesta od vitalnog značaja za evropsku ekonomiju?

Nemoguće je preceniti značaj drumskog transporta. U EU, industrija drumskog transporta zadužena je za oko tri četvrtine unutrašnjeg transporta, apružajući usluge bezbednog i efikasnog transporta robe ona predstavlja i okosnicu evropske ekonomije.

Međutim, iako vozači komercijalnih kamiona nesumnjivo obavljaju poslove koji su od vitalnog značaja za naše društvo i ekonomiju, neki od uslova s kojima se svakodnevno susreću na putu doprinose sve većem manjku kvalifikovanih vozača. Taj manjak nanosi štetu industriji – i danas a i njenim izgledima za budućnost.

Jedan poseban problem jeste nedovoljan broj parking mesta za vozače i odmarališta širom kontinenta. Evropa trenutno raspolaže sa samo 300.000 parking mesta, uprkos potražnji za mestima za parkiranje preko noći koja se nanoćkreće do oko 400.000 parking mesta za teška teretna vozila.

Ovaj manjak je toliko ozbiljan da podaci IRU pokazuju da većina vozača (83%) i prevoznika (86%) navodi da ne postoji dovoljan broj sigurnih i bezbednih parkingmesta za kamione (SSTPA – Safe and Secure Truck Parking Areas) u EU.

Kao rezultat toga, Evropska federacija transportnih radnika (ETF) i IRU pozivaju na stvaranje 100.000 dodatnih parking mesta širom Evrope. Ovo je presudni prvi korak u obezbeđivanju pristojnih i dostojanstvenih radnih uslova za vozače.

Zaštita radne snage

Manjak prostora za odmor nažalost nije jedini problem. Postojećim parkinzima je očajnički potrebna rekonstrukcija jer samo mali deo raspoloživih prostora pruža osnovne usluge i nivo zaštite.

Mnogi objekati pružaju vozačima jednostavno nedovoljan nivo udobnosti. IRU se pridružio evropskom SSTPA projektu koji pokazuje da u Evropi postoji samo 50 parking mesta koji ispunjavaju SSTPA standarde. U nekim zemljama i na određenim saobraćajnim koridorima vozači se ne mogu osloniti na dostupnost sertifikovanih bezbednih parkinga.

Manjak sigurnih parking mesta doprinosi činjenici da je u Evropi jedan od četiri vozača bio žrtva nasilja ili napada. Takođe, 64 odsto od ionako malog broja žena vozača koje rade u industriji doživelo je nebezbedne situacije na parkingu preko noći.

Zato je pored rešavanja manjka prostora za odmor vozača od ključne važnosti i da se poboljšaju i sertifikuju i objekti na postojećim parking mestima. Ovo nije potrebno samo iz bezbednosnih razloga, već i ekonomskih, jer loši radni uslovi su jedan od glavnih faktora koji odvraćaju vozače od ove struke.

Bezbednosni rizici koji nastaju zbog nepostojanja SSTPA standarda odvraćaju mnoge potencijalne vozače kamiona od ove struke, posebno žene i mlađe osobe koje su očajnički potrebne da popune prazna radna mesta koja su nastala usred rastućeg manjka vozača.

Neuspešno regrutovanje novih vozača

Podaci IRU-a pokazuju da Evropa trenutno ima manjak vozača od oko 21 odsto, a očekuje se da će se ovaj problem pogoršati. Danas je u Evropi prosečna starost vozača kamiona 50 godina. U Nemačkoj se, na primer, očekuje da će se oko 20 odsto vozača kamiona i 55 odsto vozača autobusa penzionisati do 2027. godine, stvarajući manjak od oko 185.000 vozača. Isti je slučaj i sa Velikom Britanijom, koja je izašla iz Evropske unije takoreći uporedo sa procenama da će ova zemlja početi da gubi neverovatnih 50 vozača dnevno.

Veliki deo izazova sa kojim se industrija suočava predstavlja manjak žena vozača, koje čine samo 2 odsto vozača kamiona u Evropi. Istraživanje o tome odakle se javio ovaj manjak vozača, koje je IRU sprovela ranije ove godine, otkrilo je da 80 odsto žena vozača smatra da su teški uslovi rada glavni razlog koji je doveo do ovog problema – a ovim je dokazano koliko značajan uticaj ima ovaj problem.

Ako se ovaj problem ne reši, manjak vozača imaće ozbiljne posledice na evropsku ekonomiju. Preduzeća će uskoro biti primorana da plaćaju više i da duže čekaju na isporuku robe.

Ako želimo da se uhvatimo u koštac sa ovom situacijom, moramo se pozabaviti pitanjem SSTPA-a. Iz tog razloga, IRU i ETF nedavno su se sastali sa komesarkom EU, Violetom Bulc, kako bi podelili svoje brige oko SSTPA-a i korektivnih mera koje je potrebno preduzeti.

Finansiranje SSTPA-a kao prioritet

IRU i ETF pozivaju sve države članice EU i evropske institucije da postave stvaranje, unapređivanje i finansiranje SSTPA-a kao prioritet. To znači usvajanje standarda parkiranja u EU i isporučivanje ambicioznog plana za implementaciju mreže SSTPA-a u Evropi.

Evropska komisija je nedavno završila istraživanje o SSTPA-u, a IRU i ETF očekuju da će ono ostati prioritet i za novu komisiju.

Komesarka Bulc je obećala da će dati prioritet sigurnom i bezbednom parkiranju u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF), koji funkcioniše kao jedan od ključnih instrumenata za finansiranje transporta u Evropi. Optimistično gledano, biće većih investicija u narednih nekoliko godina.

Manjak vozača može se rešiti samo ako zainteresovane strane u sektoru drumskog transporta rade zajedno na otklanjanju problema u korenu, poput manjka SSTPA standarda. Rešavanje ovog bezbednosnog izazova nije samo ispravna odluka, već je i kritični korak u sprečavanju potencijalno razornog uticaja manjka vozača na preduzeća i ekonomiju.

Piše: IRU generalni delegat za Brisel, Matthias Maedge

IRU će februara 2021. godine u ​​Londonu organizovati Logistics & Innovation Forum. Forumu će prisustvovati delegati transportnih preduzeća, pružaoca usluga i nacionalnih udruženja za transport iz cele Evrope kako bi razmenjivali znanja, međusobno se povezali i doneli nova rešenja povezana sa jednom od najvažnijih tema u drumskom transportu – bezbednosti. Učesnici će moći da se upoznaju sa inovativnim potencijalima koje nude nove tehnologije u ovoj oblasti, kao i da se informišu o najnovijim najboljim praksama.