Sistem „zelenih koridora“ – rezultati CEFTA regiona

Unutar CEFTA regiona od 5. do 12. maja prošlo je 11.826 kamiona, od čega je 80%, ili 9.478, koristilo prelaze u sistemu „zelenih koridora“ koji podrazumevaju pogodnost prioritetnog prolaska. U Srbiji u ovom režimu rade prelazi Sremska Rača, Preševo, Gostun i Merdare.

– Kada se najnoviji podaci uporede sa sedmicom ranije, beleži se povećanje ukupnog broja kamiona od 11,2%, odnosno 6,9% onih koji su koristili „zelene koridore“. Čekanje na prelazima u okviru CEFTA je i dalje minimalno, kraće nego što je bilo pre izbijanja krize izazvane pandemijom virusa korona. U narednim nedeljama očekujemo povećanje prolaza teretnjaka od 5% bez dužih zadržavanja, naročito na onim prelazima koji su u režimu „zelenih koridora“ – rekao je Marko Mandić, rukovodilac Centra za komorski investicioni forum Zapadnog Balkana.

Sistem „zelenih koridora“, uvođenje elektronske prednajave i usaglašenog rada službi na ovim prelazima prednost će tek pokazati sa postepenim vraćanjem obima trgovine na nivo pre izbijanja globalne medicinske krize, očekuje Mandić.

Primena sistema „zelenih koridora“ na određenim prelazima u okviru CEFTA regiona počela je 13. aprila.

Predlozi konkretnih mera

Mandić ističe da ohrabruje Zagrebačka deklaracija sa nedavno održanog Samita EU-ZB6 koja u zaključcima navodi da je neophodno obezbediti brz protok robe preko zelenih koridora između EU i Zapadnog Balkana.

Mandić je najavio i da će Transportna zajednica predložiti konkretne mere usmerene na brži i jednostavniji protok ljudi i robe.

– Te mere odnosiće se na infrastrukturno jačanje prelaza, potpunu primenu informacionih tehnologija i optimizaciju mreže prelaza, kako onih unutar regiona tako i onih sa EU – rekao je Mandić.

Izvor: Blic.rs

 

 

Podeli na društvenim mrežama: