VAŽNO: Režim rada carine za uskršnje praznike

Foto: carina.rs
Foto: carina.rs

Uprava carine objavila je režim rada za predstojeće uskršnje praznike. Tokom praznika, od 14. do 17. aprila, za putnički promet će raditi uobičajeno dok će za teretni imati organizovati aktivna i pasivna dežurstva.

Carinarnica Beograd: Granični prelaz Aerodrom Nikola Tesla će raditi 24 časa. Aktivno dežurstvo od 08-20 časova će biti organizovano na CI Beograd, Terminal Beograd, Beogradski sajam, Železnička stanica Beograd, Skladišta, Aerodrom Beograd, Luka Beograd, Makiš, Pošta i CI Pančevo. CI za poslove carinskog nadzora će aktivno dežurati 14.15. i 17.04, CI DHL će aktivno dežurati 14. i 17.04. a u subotu 15.04. aprila ova ispostava neće raditi. CR Savsko pristanište će aktivno dežurati tokom svih prazničnih dana uključujući i 16.04, dok CI Pošta neće raditi tokom praznika.

Carinarnica Dimitrovgrad: CI Gradina radi 24 časa, dok će se na Terminalu Gradina carinski nadzor obavljati 24 časa, a carinjenje robe od 08-20 časova. CI Slobodna zona Pirot radiće od 08-20 časova, a CI Železnička stanica Dimitrovgrad radi 24 časa za carinski nadzor, dok će za carinjenje robe biti organizovano pasivno dežurstvo. Pasivno dežurstvo će biti organizovano i u CR Pirot i Referatu za carinsko-upravni i prekršajni postupak.

Carinarnica Subotica: Granične ispostave carinarnice Subotica će raditi u redovnom 24 -časovnom režimu. Aktivno dežurstvo od 08-20 časova biće organizovano na CI Javna Skladišta. Pasivno dežurstvo biće organizovano na CI Senta, CI Slobodna zona Subotica i na CI Železnička stanica.

Carinarnica Vršac: Granične ispostave carinarnice Vršac, Vatin i Kaluđerovo radiće 24 sata. Na CI Železnička stanica Vršac robno carinjenje radiće od 08 -20 časova, a nadzor 24 časa. A na CI Hemofarm biće organizovano pasivno dežurstvo od 08-20 časova.

Carinarnica Zrenjanin: CI Zrenjanin će 14. i 17.04. 2017. godine uobičajeno raditi, dok je 15.04 neradni dan. CI Kikinda 14. i 17.04. neće raditi, dok će se 15.04. raditi samo postupak izvoza. CR Slobodna zona Zrenjanin neće raditi tokom svih dana praznika.

Foto: carina.rs
Foto: carina.rs

Carinarnica Užice: Sve granične ispostave carinarnice Užice radiće u 24-časovnom režimu, dok će pasivno dežurstvo biti organizovano na CI Užice, CR Požega i CR Slobodna zona Užice.

Carinarnica Niš: Na CI Terminal Preševo – Zavarivač biće o rganizovano aktivno dežurstvo od 10 – 18 časova , a na CI Aerodrom Niš, Železnička stanica Niš, Prokuplje, Leskovac i Vranje biće org a nizovano pasivno dežurstvo 14. i 17.04. dok će 15.04 . na ovim ispostavama biti organizovan o aktivno dežurstvo. Na CI Knjaževac sva tri praznična dana će organizovati pasivno dežurstvo.

Carinarnica Sombor: Granični prelazi Bački Breg, Bogojevo i Bezdan radiće uobičajeno 24 časa, dok će na CR Sombor i Apatin biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Novi Sad: Na svim garničnim prelazima će biti organizovano aktivno dežurstvo (Batrovci, Šid, Železnička Stanica Šid, Most Bačka Palanka, Ljuba, Neštin i Sot), dok će na robnim ispostavama (CI Ranžirna železnička stanica Novi Sad, Luka i skladišt a Novi Sad, Bačka Planka, CI za poslove carinskog nadzora Novi Sad, Želaznička stanica Šid, CR Bečej, Vrbas) biti organizovano pasivno dežurstvo .

Carinarnica Kruševac: CI Kruševac će 1504. raditi redovno od 08 – 20 časova, dok će 17.04 organizovati pasivno d ežurstvo. CR Paraćin će 14. i 17.04. organizovati aktivno dežurstvo, dok će u CR Trstenik bi ti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Kragujevac: U carinarnici Kragujevac će na svim carinskim ispostavama biti organizovano pasivno dežurstvo . Na vidnom mestu će biti istaknuti kontakt telefoni na koje će privredni subjekti moći da se obrate u slučaju opravdane potrebe za radom carinskih ograna tokom prazničn ih dana.

Carinarnica Kladovo: Na graničnim prelazima carinarnice Kladovo (Đerdap 1 i 2, Mokranje, Vrška Čuka, Veliko Gradište i Prahovo) radiće se uobičajeno 24 časa, dok će na robnim ispostavama i referatima (CI Veliko Gradište, Đerdap 1 i Prahovo, kao i CR Zaječar , Bor i M ajdanpek) biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Kraljevo: CI Čačak ra diće redovno 15.04 od 08 – 16 časova. A ktivno dežurstvo će biti organizovano 15.04. na CI Kraljevo, Gornji Milanovac i Novi Pazar, dok će 17.04 aktivno dežurati i CI Čačak. Pasivno dežurstvo će biti organizovano 17.04 . na CI Novi Pazar.

Carinarnica Šabac: Na graničnim ispostavama carinarnice Šabac radiće se 24 sata, dok će na CI Sremska Mitrovica, Valjevo, Šabac i Trbušnica biti organizovano pasivno dežurstvo , a u CR Slobodna zona Šabac 14.04. 2017. godine će biti organizovano aktivno dežurstvo.

Carinarnica Priština: Na svim carinski punktovima carinarnice Priština radi se u uobičajenom režimu – CP Merdare, Depce, Končulj – 24 časa a na CP Mutivode od 08 – 20 časova.

 

Podeli na društvenim mrežama: