Crna Gora dala zeleno svetlo za prodaju “Kontejnerskih terminala” turskoj firmi “Global Ports”

Foto:lukabar.me
Foto:lukabar.me

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sednici usvojila Predlog kupoprodajnog ugovora za kompaniju “Kontejnerski terminal i generalni tereti” (KTGT) i predložila dodelu koncesije za rekonstrukciju i privredno korišćenje lučkih terminala u “Luci Bar”.

U Predlogu kupoprodajnog ugovora navodi se da Vlada prodaje oko 42,72 miliona akcija “Kontejnerskog terminala”, po ceni od 18,89 centi za jednu akciju, ili ukupno oko 8,07 mil EUR kupcu “Global Ports Holding” iz Istanbula.

Na sednici je usvojen i Predlog koncesionog akta o dodeli koncesije za privredno korišćenje lučkih terminala za pretovar kontejnera i generalnih tereta.

Prema predloženom aktu, “Kontejnerskom terminalu” se dodeljuje koncesija za privredno korišćenje lučkih terminala za pretovar kontejnera i generalnih tereta, rekonstrukciju, izgradnju, finansiranje, upravljanje i održavanje, pod uslovima, da koncesiju koristi na period od 30 godina, od dana potpisivanja ugovora o koncesiji i poštuje sve uslove u skladu sa ugovorom.

Ugovor o koncesiji zaključiće direktor “Lučke uprave” 15 dana od davanja saglasnosti Skupštine Crne Gore.