Luka Ploče zainteresovana za Luku Vukovar

luka2_060414Luka Ploče objavila je putem Zagrebačke berze da je iskazala interes za kupovinu  100% vlasničkog udela u Luci Vukovar, za čiju je kupovinu rok za dostavu ponuda istekao danas u 15 sati.

Odluku o prodaji stopostotnog poslovnog udela u Luci Vukovar, ukupne nominalne vrednosti 38,07 miliona kuna, Vlada Hrvatske je donela 23. jula ove godine. Javni poziv za iskazivanje interesa za kupovinu poslovnog udela Luke Vukovar u vlasništvu države sprovođenjem postupka javnog prikupljanja ponuda, Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) je objavio krajem jula, a rok za dostavu pisama namere za iskazivanje interesa istekao je danas u 15 sati.

Nakon prikupljanja pisama namere te donošenja odluke o početnoj ceni, uslovima  i sprovođenju postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, CERP će investitore koji su u roku dostavili pisma namere pisanim putem pozvati na podnošenje obvezujućih ponuda. Prema podacima iz obrazloženja Vladine odluke, glavni korisnici usluga Luke Vukovar su privredni subjekti iz Hrvatske i severnog dela BiH, a kako njihova privredna aktivnost stagnira, “Luka Vukovar se suočava sa smanjenjem sopstvene poslovne aktivnosti, kao posledicom ekonomske krize”. Tako je 2013. godine, navodi se u obrazloženju, Luka Vukovar ostvarila 13,5 miliona kuna prihoda i 264,800 kuna dobiti, naspram 16 miliona kuna prihoda iz 2012. godine.