Luka Rijeka ostvarila rekordni pretovar suvih tereta u prvom kvartalu 2017.

Luka Rijeka (Foto:lukarijeka.hr)
Luka Rijeka (Foto:lukarijeka.hr)

U riječkoj luci je u prvom tromesečju ove godine pretovareno 1,2 miliona tona suvih tereta, što je 51% više u odnosu na isti period prošle godine, podaci su iz Luke Rijeka. Iz te kompanije ističu da je reč o rekordnom prometu i pretovaru suvih tereta ostvarenom u prvom tromesečju u zadnjih sedam godina.

Luka Rijeka ostvarila je u prva tri meseca promet od  688.788 tona generalnih tereta, uključujući drvo, i rasutih tereta, što je 59% više u odnosu na prva tri meseca lani. Promet rasutih tereta je povećan dvostruko, a promet generalnih tereta za 15%.

Jadranska vrata, pridružena kompanija u kojoj Luka Rijeka ima 49% udela, u prva tri meseca imala je promet od 48.913 kontejnera ili 557.469 tona što je 13% više kontejnera i 42% više prometa iskazanog u tonama u odnosu na isto razdoblje lani.

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izveštaja, lani je u riječkoj luci pretovareno ukupno 3,8 miliona tona suvih tereta, što je bilo 11%0 manje nego prethodne godine, kada je pretovareno 4,3 miliona tona suvih tereta. Promet u Luci Rijeka bio je gotovo 2,2 miliona tona tereta ili 24% manje nego prethodne godine, dok  su Jadranska vrata pretovarila 177.401 kontejner ili 10% više.