Dejan Virijević, direktor lanca snabdevanja „Delhaize Serbia“ – Ključ uspeha se krije u efikasnom vođenju logističkih procesa

Izuzetno dinamičan biznis i izazovna trgovačka scena, koji se neprekidno menjaju, unapređuju i prilagođavaju sve zahtevnijem potrošaču, karakterišu sektor maloprodaje. Logistički sistem kompanije „Delhaize Serbia“ je do novembra 2014. godine bio sačinjen od tri distributivna centra, na lokacijama: Surčin, Viline Vode i Bežanijska kosa. Međutim, kao najveći maloprodajni lanac, sa više od 400  objekata, različitih formata, od najmanjih Shop & Go, najčešćih u samom gradskom jezgru, preko Maxi supermarketa, do hipermarketa Tempo, za veliku kupovinu, kompanija „Delhaize Serbia“ je pristupila primeni jednog od osnovnih koncepta logistike – sabiranju zahteva u vremenu i prostoru i centralizovnju svojih isporuka, a zarad unapređenja usluge u maloprodajnim objektima integrisanim posmatranjem čitavog lanca snabdevanja od police do izvora nabavke, objašnjava na početku intervjua za PlutonLogistics – Dejan Virijević, direktor lanca snabdevanja „Delhaize Serbia„.

Dejan Virijević za naš portal govori o organizaciji logistike u toj kompaniji, o tome koji deo operacija realizuju samostalno, a za koji angažuju druge kompanije, kao i o prilikama u logističkoj i maloprodajnoj industriji.

PL: Na koji način je kompanija „Delhaize“  organizovala logistiku?

– Koncept centralne isporuke uspešno je primenjen otvaranjem distributivnog centra u Staroj Pazovi, u koji je uloženo 50 mil EUR. Distributivni centar obuhvata 70.200 m2 skladišnog prostora i raspolaže sa 83.000 paletnih mesta, te samim tim pripada najvećim i najsavremenijim logističkim centrima ovoga tipa na Balkanu. Sa 120 pretovarnih rampi i više od 300 viljuškara moguće je komisionirati i isporučiti više od 7.000 paleta dnevno.

U skladu sa razvojem kompanije na tržištu Srbije, u planu je dalje proširenje kapaciteta uz limit na postojećoj lokaciji od 125.000 m2. Otvaranje distributivnog centra bio je događaj od velikog značaja za sektor trgovine i robe široke potrošnje za celu Srbiju i potvrda strateške opredeljenosti „Delhaize Group“.

Kada je reč o podsistemu transporta, naša kompanija je po prvi put od osnivanja donela odluku da izvrši određene investicije i u ovom segmentu i danas koristimo 50 DAF vozila i zapošljavamo 120 vozača. Preko naših partnera uposleno je još do 180 vozila, tako da ukupno oko 230 vozila različite nosivosti prevozi robu do naših MPO svakoga dana. Zajedno sa svojim partnerima, ulažemo u savremenu distributivnu flotu koja u potpunosti obezbeđuje očuvanje kvaliteta robe, potpunu kontrolu temperature tokom transporta i efikasnu distribuciju do maloprodajnih objekata.

Ovako kompleksan logistički sistem zahtevao je i obimne novine u softverskom delu, počev od najsavremenijeg poslovnog softvera današnjice – SAP Retail sistema, koji je implementiran u julu prošle godine, preko sistema za automatsko, dinamičko planiranje i rutiranje, Time Slot management, izmene u postojećem WMS i dr. Logistički procesi su postali efikasniji, protok informacija je brži i kvalitetniji, smanjen je broj grešaka, a ostvaren je i značajan porast produktivnosti skladišta.

Ključni resurs u sektoru lanca snabdevanja, svakako i u čitavoj kompaniji, nisu ni kamioni ni skladišta, već naši zaposleni i stalno ulaganje u radno okruženje, u treninge, različite edukacije, individualni razvoj, identifikaciju talenata za različite oblasti.  Upravo to čini našu kompaniju liderom u oblasti maloprodaje.

Istakao bih i činjenicu od velikog značaja za razvoj kompanije i njenih zaposlenih, a tiče se svih mogućnosti koje imamo na raspolaganju, kao deo velike „Ahold Delhaize Grupe“, jer izazovi sa kojima se srećemo su poznati i našim kolegama u drugim zemljama gde poslujemo (SAD, Belgija, Holandija, Grčka, Češka itd) što rešavamo i putem razmene iskustava, primera dobre prakse.

PL: Na koji način ste standarde grupacije primenili i prilagodili lokalnom tržištu?

– Svako tržište na kome poslujemo ima svoje lokalne specifičnosti. Kultura i navike potrošača su delom drugačiji. Smatramo da naša snaga upravo leži u činjenici da smo svoje poslovanje dobrim delom prilagodili i lokalnom tržištu, uvek krećući od toga šta su navike potrošača i kako ih zadovoljiti na optimalan način. Potrošači u Srbiji izuzetno cene viši nivo usluge, ugodan ambijent za kupovinu, žele bliži kontakt sa prodavcem i po tome se donekle razlikuju od potrošača na drugim tržištima na kojima poslujemo.

Upravo tu leži prvi korak u primeni standarda i strategije Grupe na svakom pojedinačnom tržištu, u definisanju  načina kako obezbediti potrošačima bolje mesto za kupovinu, uvek sveže i pristupačne namirnice. Dalje,  kako zaposlenima omogućiti bolje mesto za rad kroz stalni razvoj, napredovanje i ulaganje u radno okruženje. Tu je i edukacija o zdravijem načina života, ali takođe i briga o lokalnoj zajednici i životnoj sredini.

Tu smo i da inspirišemo naše potrošače i ostvarimo blizak odnos sa njima – podelimo najbolji recept za nedeljni ručak, slavimo otvaranje svake nove radnje, organizujemo nagradne igre, da ulepšamo đacima prvacima početak školske godine…

Ovako dinamičan sistem mora da podrži perfektno sinhronizovan lanac snabdevanja, čije su sve karike jake i usmerene jedna na drugu i verujem da je to upravo ono što nas izdvaja i što će činiti i ubuduće našu osnovnu prednost – brzina u lancu i fleksibilnost kada su ispunjenja svih zahteva potrošača u pitanju.

PL: Online prodaja je sve zastupljenija i u kompaniji „Delhaize“. Učestalost većeg broja manjih isporuka zahteva besprekornu organizaciju. Kako ste odgovorili na te izazove?

– Trend povećanja prodaje putem interneta je očigledan. Naša Grupa je jedan od lidera na svetskom tržištu ako pričamo o ovom segmentu poslovanja kroz Peapod, Bol.com, kao i druge online ponude razvijene na različitim tržištima. Srbija i regija su u početnoj fazi prodaje namirnica putem interneta, ali jasno je da će budućnost maloprodaje izgledati prilično drugačije nego danas.

„Delhaize Serbia“ je prepoznao kretanja tržišta i želje svojih potrošača, te naš sektor online prodaje izuzetno uspešno posluje i u stalnom je porastu. Uložili smo u novu infrastrukturu i alate za podršku upravljanju procesima, kreirali potpunu novu organizaciju u pogledu rokova isporuka. U dnevne isporuke uključena su sopstvena sredstva u kombinaciji sa outsource-om.

PL: Koji su vodeći izazovi logistike danas? Kako odgovoriti na njih?

– Danas, u uslovima savremenog tržišnog poslovanja, kada su cene hrane i sirovina u porastu na svetskom tržištu, ključ uspeha krije se u efikasnom vođenju logističkih procesa. S tim u vezi, mišljenja sam da svaki uspešan maloprodajni lanac zapravo nije u osnovi trgovački lanac, vеć pre svega jedan veliki logistički sistem koji dovoljno dobro razume važnost integrisanog pristupa svih učesnika u lancu snabdevanja, počev od izvora nabavke proizvoda i sirovina za proizvodnju, bez obzira gde se nalaze, do police, ili obratno.

Strategije kompanija u velikoj meri oslanjaju se na logistiku i lance snabdevanja, koji treba da omoguće sprovođenje te strategije kroz optimizaciju troškova, povećanja profitabilnosti i poboljšanje procesa u skladištu, distribuciji i  celokupnom lancu snabdevanja (end to end). Traži se efikasnost, a to u prevodu znači da postignete što veći output sa što manjim inputom. Zalihe, skladišne operacije, manipulativna oprema, ljudi, IT podrška čine inpute, koji sa minimalnim troškovima treba da doprinesu da na kraju kupci budu zadovoljni. To se,  između ostalog, meri kroz rezultate prodaje. Na taj način logistika stvara dodatni prihod kroz uštede.

Da bi to bilo moguće, preduslovi su: posmatranje čitavog lanca snabdevanja u jednoj ravni, da funkcija lanca snabdevanja bude zastupljena na najvišem nivou u upravljanju kompanije (npr. izvršni odbor) i da je prepoznata kao ključni resurs, da je kupac u fokusu/centru i da su svi procesi prilagođeni tome. To može da se realizuje podizanjem svesti svih učesnika u lancu o ulozi kupca, kao  i podizanjem kolaboracije na najviši mogući nivo sa konkretnim akcionim planovima i definisanim indikatorima uspešnosti.

Dinamično tržište, promene u navici potrošača, veliki uticaj čestih promotivnih prodaja diktiraju izazov koji se ogleda u velikim oscilacijama u tražnji i potrebi za uvođenjem sofisticiranih  alata za predviđanje prodaje. Radi optimizacije zaliha, pored uvođenja potrebnih alata i automatizacije u procesu poručivanja, forecasting-a i replenishment-a, od velike važnosti jeste i uvođenje dobavljača u zajedničko planiranje. Time se naglašava značaj jednog od osnovnih postulata logistike – upravljanje lancem „end to end“.

Sve gore navedeno se meri kroz konačnu dostupnost proizvoda na policama, što je izazov svih trgovačkih lanaca u svetu. Da bi se pozitivno uticalo na veću dostupnost proizvoda, prvo se mora razviti efektivan, jednostavan sistem merenja sa razvojem „OOS root cause tree“ gde integrisanjem u lancu dolazimo do odgovora, tj. razloga zašto nekog proizvoda nije bilo na polici i time utičemo na povećanje prodaje.

Mimo ovih strateških izazova, primer jednog operativnog jeste city logistika i distribucija kroz urbanu gradsku sredinu, koju karakteriše zagušenost saobraćajnica, nedostatak parking prostora, nepristupačnost objekata, otežani procesi primopredaje, istovara/utovara robe, gde u zavisnosti od primenjene tehnologije i organizacije rada često postoje uska grla koja dodatno usporavaju proces dostave robe.

Dalje, uspostavljanje servisa u svim maloprodajnim objektima koji skraćuje vreme od potvrđene porudžbine do isporuke. U našem slučaju, to je  doprinelo da se tačnost isporuke (On Time delivery) poštuje u toleranciji ±1h.

PL: Koji deo logističkih i transportnih operacija radite sami, a koji autosorsujete?

– Prvo bih naveo da, i pored značajnih investicija u lanac snabdevanja i logistiku, potreba za outsource-om je uvek prisutna i naša kompanija ostvaruje saradnju sa velikim brojem kompanija u zemlji i inostranstvu, uključujući procese distribucije, skladištenja, carinjenja, međunarodnog transporta, tzv. Value-Added usluga itd.
Obim potreba za angažovanjem eksternih partnera zavisi i od razvijenosti tržišta za pojedine segmente, naših specifičnih potreba, troškova.

U slučaju našeg tržišta, gde pojedine usluge nisu dovoljno razvijene, odlučili smo se za veće učešće sopstvene organizacije i in-house rešenja u odnosu na naše kolege na drugim tržištima. Konkretno, skladištenje se obavlja isključivo unutar našeg novog distributivnog centra, dok je distribucija organizovana delom sopstvenim voznim parkom, delom eksterno angažovanim vozilima, koja su u potpunosti prilagođena zahtevima sistema.

PL: Na koji način birate kompanije sa kojima sarađujete u oblasti transporta i logistike?

– „Delhaize Serbia“ je deo jednog od vodećih svetskih maloprodajnih lanaca „Ahold Delhaize“, koji posluje u 11 zemalja. S tim u vezi odabir partnera vršimo na osnovu definisanih propisanih opštih standarda, kriterijuma koji su sastavni deo svakog tenderskog postupka, ali i svih ostalih specifičnih zahteva, uključujući i jasno definisane procese.   U procesu odabira partnera vrednuju se i infrastruktura, kapacitet, opremljenost, stručnost i znanje kadrova kao i primenjene tehnologije, iskustvo u radu sa drugim klijentima-referentna lista, ali i posedovanje standarda, kao što su IFS i ISO standardi i HACCP sertifikat. Sve ove pojedinosti utiču na odabir prilikom tenderskog procesa, u koji su uključene sve relevantne kompanije iz zemlje i inostranstva.

PL: Koji su planovi kompanije u oblasti transporta, logistike i distribucije?

– Planovi u ovim oblastima se svakako prave u skladu sa razvojem kompanije na tržištu Srbije i osnovni cilj zapravo jeste podrška u ostvarivanju tog budućeg rasta. To podrazumeva, širenje kapaciteta u skladištu i u distribuciji usled uvećavanja broja maloprodajnih objekata, ali i dostizanje još višeg stepena centralizovane dostave.
Prethodno je već objašnjeno u kom pravcu će kompanija razvijati svoj lanac snabdevanja, kao ključnog resursa, a u vezi sa obezbeđenjem svih zahteva potrošača kroz visok nivo fleksibilnosti, kreiranje više lanaca snabdevanja u skladu sa različitim potrebama različitih formata i drugih kanala prodaje. Fokus će biti ostvarivanje još višeg nivoa efikasnosti i održavanje liderske pozicije na tržištu u pogledu standarda u distribuciji prvo svežih proizvoda, pa zatim i svih drugih.
Automatizacija u lancu snabdevanja, kroz uvođenje novih tehnologija, alata za predviđanje prodaje i razvoja platformi za kolaboraciju u lancu, jeste jedan od ključnih prioriteta u narednom periodu i kompanija intenzivno razvija ova rešenja kao deo celokupne strategije.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.