Dragana Ješić, direktorka finansija FERCAM Srbija – Nastavljamo ekspanziju i rast na stabilnim osnovama

Finansije su nezaobilazna karika u lancu koji povezuje sve poslovne jedinice jedne kompanije. Na raskrsnici dve godine – kada se sumiraju rezultati iz one koja je na izmaku, ali i intenzivno gleda ka onoj koja dolazi, naša sagovornica je Dragana Ješić, direktorka finansija u kompaniji FERCAM Srbija.

Da li se i u kolikoj meri sektor finansija u transportu i logistici razlikuje od drugih industrija, koji su glavni izazovi sa kojima se finansijski menadžeri suočavaju i koji alati im na tom putu pomažu, kakvi su rezultati postignuti u 2022, a kakve planove kompanija FERCAM ima za 2023, teme su o kojima smo razgovarali.

PL: Novi ste na poziciji finansijskog direktora u kompaniji FERCAM, ali ste dugo u transportno-logističkoj industriji. Kako se razvijala vaša karijera? Uz formalno obrazovanje, koje veštine i znanja biste izdvojili kao veoma značajne na vašem karijernom putu?

– Karijeru sam započela u multinacionalnom maloprodajnom lancu, u sektoru finansija, da bih potom prešla u logističku delatnost. Svaki put razvoja koji nije utaban donosi sa sobom različite izazove. Istovremeno, mislim da mi je iskorak iz jedne industrije u drugu bio dodatni podstrek za razvoj, a svaka uspešno prevaziđena prepreka – korak bliže uspehu.

Nakon završenih osnovnih i master studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, rukovodila sam se principom da je, osim primene stečenog znanja, neophodno da stičem i unapređujem i nove kompetencije. Ukoliko imate ambiciju ka menadžerskim pozicijama, pre svega je važan razvoj na poljima liderstva i komunikacija. Soft skills, a prvenstveno umeće da saslušate i razumete svoje okruženje, nezaobilazne su za uspeh u rukovođenju timom.

PL: Koliko je izazovno raditi u sektoru finansija u logistici? Koje su najvažnije karakteristike koje ga izdvajaju od drugih industrija?

– Raditi u sektoru finansija je izuzetno izazovno, nezavisno od toga kojom delatnošću se bavi kompanija. Finansijski pokazatelji govore o kompletnom zdravlju kompanije. Naš cilj je da, analizirajući podatke iz prošlosti i sadašnjosti, nastojimo da projektujemo budućnost i da menadžmentu damo output-e kojima može da se dalje rukovodi na tržištu.

U upravljanju finansijama važno je imati dobar tim, ali i alate kojima možete da racionalizujete procese, poboljšate produktivnost i postignete vidljivost podataka u realnom vremenu. Dakle, automatizacija, digitalizacija i sva dostupna tehnološka rešenja, naši su nezamenjivi saveznici.

Ono po čemu se logistička delatnost razlikuje jeste da se, za razliku od drugih oblasti u kojima se planiranje u finasijama radi tokom leta i zaključuje u septembru, ovde to radi upravo sada. Za planiranje i prikupljanje svih inputa koji su nam potrebni za narednu godinu, poslednji kvartal i kraj godine, kada se odvijaju i tenderi, u logistici su najvažniji.

PL: U vašoj industriji velika je povezanost u finansijskim tokovima i valutama plaćanja između krajnjih korisnika i podizvođača. Kako balansirate sve to?

– Tako je. U logistici je od izuzetne važnosti da servisiramo svoje obaveze prema podizvođačima na vreme, iako često te valute nisu usaglašene.

FERCAM je izuzetno ponosan na činjenicu da smo na tržištu izgradili reputaciju kompanije koja redovno izmiruje sve svoje obaveze. U skladu sa tim, moj zadatak biće da nastavim dosadašnju politiku menadžmenta kompanije, kako bismo tu reputaciju zadržali i u budućnosti, jer odlične stvari ne treba menjati. Na tom putu, fokus je na dobrom planu i kontroli cash flow-a, kako bismo izbalansirali finansijske tokove.

 

PL: Bližimo se kraju godine, kakve rezultate očekuje FERCAM u 2022. godini? Da li ćete realizovati zacrtane ciljeve?

– Rezultati kompanije FERCAM će biti znatno bolji od prošlogodišnjih i što je najbitnije – bolji od planiranih. Svakako smo iznad budžetiranih prihoda za 2022. godinu.

Strategija kancelarije u Beogradu je da budemo lider u pogledu drumskog transporta i u korelaciji je sa globalnom strategijom kompanije FERCAM2025, čiji je moto “Jednostavno je teško” („Semplice è difficile“). Reč je o tome da se trudimo da pojednostavimo procese i imamo agilniji pristup planiranju, jer su nas dešavanja na globalnom nivou podstakla da budemo fleksibilniji i da se brzo prilagođavamo novonastalim situacijama.

Veliki uticaj na rezultate kancelarije u Beogradu ima i renome i istorija matične kompanije, jer klijenti u nama vide pouzdanog logističkog partnera, koji posluje širom Evrope. Svakako cilj i za narednu godinu biće rast, a ono što je najvažnje je da on bude na zdravim i stabilnim osnovama.

PL: Pomenuli ste globalne prilike, koje su izuzetno turbulentne već više od dve godine. Danas, povećana cena goriva i opšta inflacija najviše pogađaju transportnu industriju. Kako odgovoriti na te rizike i uslove uzimajući u obzir poslovanje kompanije, klijente i podizvođače?

– Odgovor na to pitanje nije nimalo jednostavan, iz razloga što je mnogo faktora u igri. Očekuje se da će uticaj krize biti još značajniji u narednoj godini. Naš cilj je da nastavimo da rastemo uz optimizaciju i automatizaciju procesa i da na taj način održimo troškove na sličnom nivou, uz istovremeni rast prihoda.

Ono što bih istakla, jeste da se sa bilo kojom krizom najefikasnije bore pre svega kompanije koje su usmerene na stalan razvoj, koje kontinuirano ulažu u istraživanje i inovacije i koje gledaju dalje u budućnost, kao što to čini FERCAM.

Transportna industrija koliko god da je pogođena, ne može stati jer se sve mora prevesti od tačke A do tačke B. Možda je upravo ovo trenutak kada treba razmisliti o novim mogućnostima i prelasku sa klasičnih kamiona na električne ili one na hibridni pogon. Sve to nas navodi na zaključak i da ekologija, vrlo aktuelna tema današnjice, uzima primat u svakoj sferi, pa i u logistici. FERCAM je i tu jedan od pionira.

PL: Kakvi su planovi za 2023?

– S obzirom na to da je grupacija ostvarila milijardu evra prometa u tekućoj godini, sa sigurnošću mogu da kažem da nastavljamo ekspanziju i rast. Naredna godina biće izazovna na više polja, a naš zadatak je da se tome prilagodimo i da odgovorimo na zahteve tržišta.