Dragana Jovanović, menadžerka za finansije Gebrüder Weiss Srbija – Dešavanja u Ukrajini ponovo uzdrmala našu industriju

Prvo pandemija, a zatim i rat u Ukrajini učinili su da industrija transporta i logistike doživi velike transformacije i prilagođavanja.

– Došlo je do promena ruta prevoza, povećali su se troškovi transporta, neizvesna su buduća kretanja cena energenata, kao i dešavanja na polju realizacije plaćanja iz zemalja povezanih krizom – ističe Dragana Jovanović, menadžerka za finansije kompanije Gebruder Weiss Srbija.

U intervjuu za BizLife, Dragana Jovanović objašnjava na koji način se sa ovim izazovima suočila najstarija logistička kompanija na svetu, kako se celokupna industrija prilagođava novoj realnosti i govori o tome koja su zaduženja menadžerke finansija u firmi koja se bavi transportom robe, kao i o „pozitivnom narandžastom duhu“ koji je važna karika uspeha.

Firma Gebrüder Weiss postoji više od pola milenijuma. Činjenica je da je to krupna stvar. Kako se vi odnosite prema tom podatku?

– Činjenica da sam zaposlena u najstarijoj logističkoj kompaniji na svetu izazov je sam po sebi i, kao što i sami primećujete, krupna stvar. Kompanija čiji su osnovni principi poslovanja nezavisnost, održivost, predanost i izvrsnost usluge, uz visok stepen brige o svakom svom zaposlenom – u najmanju ruku, vredna je svakog poštovanja. Posvećenost ostvarenju svakog ovog cilja veliki je izazov.

Stabilan porodični biznis koji konstantno raste, sa 43% više neto prometa u odnosu na prošlu godinu, širenje globalne mreže, kao i uvođenje novih tehnologija i digitalnih alata – parametri su koji govore da hrabro koračamo u budućnost. Sve ovo obezbeđuje finansijsku nezavisnost i moć, ulaganja u nove filijale i akvizicije, nove tehnologije i dobro obučene i motivisane zaposlene.

Kako je izgledao vaš razvojni put u okviru kompanije?

– Ja sam u kompaniji samo šest meseci, ujedno sam i najmlađi član tima menadžmenta kompanije Gebrüder Weiss Srbija. Smatram sebe uspešnom poslovnom ženom, jer radim posao koji me inspiriše, koji mi daje mogućnost da radim u jednom sjajnom timu i da sarađujem sa ljudima iz svih krajeva sveta. Slobodno mogu reći da u kompaniji zaista vlada „pozitivan narandžasti duh”.

Koja su konkretna zaduženja menadžerke finansija u firmi koja se bavi transportom robe širom sveta?

– Konkretna zaduženja se uglavnom odnose na praćenje finansijskih performansi kompanije na različitim nivoima, pripremu izveštaja i planova, komunikaciju sa klijentima, finansijskim institucijama, revizorskim kućama, spoljnim saradnicima. Praćenje nivoa novčanih tokova i upravljanje njima, organizacija rada sektora i pomoć ostalim sektorima u kompaniji, aktivnosti su koje se obavljaju na dnevnom nivou i koje imaju visok stepen prioriteta.

Svet se naglo promenio i menja se i dalje: prvo kovid, sad rat i inflacija. Kako se vaša industrija prilagođava novim okolnostima?

– Industrija transporta i logistike je od pojave pandemije do danas doživela velike transformacije. Globalne promene su u velikoj meri uticale na poslovanje, tako da smo morali brzo da reagujemo na nove okolnosti, da im se prilagođavamo i da nam u svakom trenutku potrebe klijenata budu na prvom mestu.

Najnovija dešavanja u Ukrajini su ponovo uzdrmala našu industriju, došlo je do promena ruta prevoza, povećali su se troškovi transporta, neizvesna su buduća kretanja cena energenata, kao i dešavanja na polju realizacije plaćanja iz zemalja povezanih krizom.

Nestabilnost i nepredvidljivost kretanja deviznih kurseva, posebno dnevne oscilacije dolara, mogu biti razlog za dodatnu obazrivost svim kompanijama koje imaju potraživanja u navedenoj valuti.

Na koji način se edukujete i stičete nova znanja?

– Pored internih treninga i obuka, koje sam kao novi član Gebrüder Weiss tima uspešno završila, u najvećoj meri se edukujem putem stručnih časopisa uz onlajn obuke i vebinare koje organizuju konsultantske kuće. Stalno praćenje izmena zakonskih propisa, podzakonskih akata i međunarodnih standarda nešto je što se u oblasti finansija podrazumeva. Živimo u vremenu kada nas samo jedan klik na internetu deli od svih potrebnih informacija, što značajno olakšava i ubrzava proces sticanja novih znanja.

Ko su vam saradnici, sa kim ste u timu i kako izgleda funkcionisanje na dnevnom nivou?

– Sektor finansija kompanije Gebrüder Weiss Srbija broji ukupno 12 zaposlenih. Tim koji vodim sastavljen je i od kolega koji su u kompaniji od samog osnivanja i od onih koji su u kompaniji kraće od mesec dana – spoj mladosti i iskustva. Podeljeni smo u zavisnosti od vrste posla, sa jasno definisanim zaduženjima i unapred utvrđenim rokovima.

U sektoru finansija ne postoji tipičan radni dan. Različitost zahteva klijenata, kolega i menadžmenta za tačnim informacijama u kratkim vremenskim rokovima čini da svaki radni dan bude drugačiji od prethodnog. Određivanje prioriteta je u našem poslu jedan od velikih izazova, jer su rokovi obično jako kratki, a promene izuzetno česte.

Recite nam nešto privatno o sebi. Šta radite kada ne radite?

– Ravnoteža između posla i privatnog života sve je veći izazov čoveku 21. veka. Kao majka dve devojčice, materinstvo vidim kao svoj najvažniji i najlepši zadatak. Uskladiti privatno i poslovno jeste delikatan balans, ali on vam istovremeno daje mnogo snage i radosti i na jednom i na drugom planu. Punimo baterije zajedno na putovanjima, koja nam čine život bogatijim i lepšim. To nas motiviše da zajedno postignemo još više.

Izvor: BizLife