Milan Ora, direktor Lognet-a – Pružićemo još snažniju podršku logističkim poslovima klijenata u Srbiji

Smanjenje čekanja na utovar i istovar kamiona, upravljanje cenom prevoza i biranje najefikasnijih partnera na svakoj ruti, samo su neka od najvažnijih pitanja za kompanije iz oblasti transporta i logistike. Koliko su ona značajna za preduzeća u Srbiji, govori činjenica da je drumski transport robe i dalje okosnica rasta i razvoja naše privrede – više od 2/3 ukupnog prevoza tereta odvija se na taj način.

Nedostatak radne snage, rastuće cene goriva, gasa, električne energije i porast troškova izgradnje skladišnih kapaciteta nepovratno menjaju poslovanje ove industrije. Ipak, i u takvim uslovima moguće je povećati operativnu efikasnost – tu na scenu stupaju savremena IT rešenja, čija uloga u turbulentim okolnostima dodatno raste.

Kompanija Lognet, vodeći logistički online integrator u Jugoistočnoj Evropi, otvorila je početkom maja kancelariju u Beogradu. Preduzeće čije je sedište u Zagrebu od osnivanja 2010. do danas pozicioniralo se kao značajan pružalac IT usluga i mrežnih rešenja – njihov softver za organizaciju transporta danas koristi više od 400 kompanija iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH, Crne Gore, Severne Makedonije i Austrije. Lognet omogućava profesionalcima da razmenjuju podatke o teretu i vozilima, optimizuju vreme utovara i istovara, obrađuju transportnu dokumentaciju i račune uz minimalnu upotrebu papira.

Nova kancelarija i razvojni tim biće ključni u procesu digitalizacije i automatizacije logističkih poslova naših klijenata u Srbiji i šire, kaže u razgovoru za PlutonLogistics Milan Ora, direktor Logneta.

– Lognet će na ovaj način još snažnije pomoći svojim partnerima da posluju uz visok nivo automatizacije, efikasnije i zelenije – ističe naš sagovornik.

PL: Da li je preterano ako kažemo da je organizacija logistike “na stari način”, odnosno sa – sada već starim alatima koji su obeležili prethodne decenije, danas praktično nemoguća ukoliko želimo da napredujemo?

– Excel, sveska, e-mail i telefon bili su dobri alati u prošlosti, ali za brzinu koju zahteva današnja logistika oni su prespori i ne omogućavaju transparentnost. U toku dana disponenti više puta razmenjuju bitne informacije s prevoznicima i skladištem, nabavka sa dobavljačima itd. Velika – slobodno bih rekao i nedopustivo velika, količina vremena se na takav način gubi na međusobno informisanje. Zbog toga mislim da ovo nije prejaka ocena, već da je upotreba savremenih softverskih rešenja imperativ.

PL: Zašto je transparentnost toliko važna za logistiku?

– Logistika je kompleksna oblast pre svega jer objedinjuje interakciju sopstvenih resursa – kao što su disponenti, skladišta, tereti itd. i spoljnih partnera – prevoznici i dobavljači. Sve mora biti vidljivo u realnom vremenu i svi učesnici procesa na vreme informisani. Samo kompanija koja je osigurala maksimalnu vidljivost svih svojih procesa može kvalitetno upravljati logistikom i podizati nivo efikasnosti.

Evo nekoliko konkretnih primera: vidljivost svih tereta na jednom mestu omogućava punu popunjenost šlepera i vezivanje povratnih ruta, a vidljivost sopstvenih prevoznika i njihovog odaziva na terete – bolju kontrolu cena prevoza.

Nadalje, vidljivost proizvodnog pogona, distributivnog centra ili terminala – od planiranja rasporeda utovara i istovara do njihovog izvršenja, eliminiše čekanje prevoznika, utrošak vremena skladištara koji su defictarni i omogućava smanjenje nivoa zaliha. Takođe, dobavljači koji sami organizuju prevoz utiču na procese logistike i moraju biti vidljivi.

PL: Na koji način Lognet sofverska rešenja omogućavaju odgovor na ove zahteve?

– Sistem izveštavanja čini vidljivim uska grla u skladištima, kašnjenja koja otežavaju organizaciju utovara i istovara, rute na kojima cene prevoza rastu ili na kojima je najmanji odziv prevoznika.

Softveri Lognet i Lognet yard management osiguravaju vidljivost procesa organizacije prevoza i utovara i istovara. Oni omogućavaju da svi u kompaniji budu informisani u realnom vremenu i tako odmah reaguju kako bi osigurali prevoz koji je na vreme i po tržišnim cenama, a skladišne operacije kontinuirane i bez čekanja. Lognet je integrisan na više od 15 različitih IT rešenja koje koriste naši partneri, što uključuje i SAP i Navision. Tako zaposleni ne gube vreme na prepisivanje podataka, a izveštaji su usklađeni na nivou kompanije.

PL: Zbog čega je čekanje na utovar, odnosno istovar jedno od gorućih problema evropske transportne privrede i kako da se ono smanji?

– Daću vam jedan konkretan primer – u Italiji je nedavno sprovedeno istraživanje koje je analiziralo više od 82.000 radnih dana vozača kamiona. Rezultati su pokazali zabrinjavajuću sliku: vozači su više od 4,5 sata trošili na poslove utovara, odnosno istovara. Ako znamo da prosečan utovar ili istovar ne bi trebalo da traje duže od pola sata, jasno je kolike su razmere problema.

Čekanja prevezniku uzrokuju propuštanje narednog utovara i tako stvaraju veliku finansijsku štetu i generišu prazne kilometre.

Svi znamo koliko vremena iziskuje planiranje rasporeda utovara i istovara u Excelu i koliko je na taj način promena i razmena svih informacija, bilo unutar kompanije bilo prema prevoznicima i dobavljačima – mukotrpna.

Sa druge strane rešenja, poput Lognet Yard Management-a, omogućavaju jednostavno planiranje i komuniciranje svih termina utovara i istovara prema prevoznicima i dobavljačima. Na jednom mestu kompanija prati dolaske prevoznika i u realnom vremenu odgovara na kašnjenja.

Sistem izveštavanja prati izvršenje svakog naloga i kompaniji ukazuje na uska grla ili problematične prevoznike u realnom vremenu. Ukratko – čekanje na utovar i istovar može se potpuno eliminisati.

PL: Kako funkcioniše softver Lognet? Koje benefite korisnik može ostvariti njegovom upotrebom?

– Koriščenjem Lognet softvera disponent može da organizuje mnogo više prevoza i radi s više prevoznika na brži i jednostavniji način nego koristeći tradicionalne alate, kao što su telefon i e-mail.

Kompletna razmena informacija s prevoznicima je transparentna i kompaniji dostupna kroz izveštaje. Svaki događaj ostavlja pisani trag i podaci su pohranjeni na jednom mestu. Smanjuje se uticaj ljudskog faktora, dok prevoznici istovremeno dobijaju potpunu informaciju o teretima i više dragocenog vremena da se pripreme za prevoz.

Nisu svi prevoznici jednako efikasni na svim relacijama i Lognet pomaže da prevoznik preuzme teret na rutama gde je najpovoljniji.

Lognet tender opcija omogućava kompaniji da češće organizuje tendere za prevoz, kako bi osigurala tržišne cene prevoza u uslovima kada se cena goriva menja na nedeljnom nivou. Takođe, cena prevoza nije jedini parametar: sastavni deo Logneta je i ocenjivanje prevoznika. Tako kompanija na jednom mestu osigurava i da će prevoznik koji je najpovoljniji ujedno pružiti i odgovarajući kvalitet transporta.

PL: Kakvi su planovi kompanije Lognet za srpsko tržište, a kakvi regionalni planovi za 2022. godinu?

– Veoma smo zahvalni postojećim partnerima, koji su nam omogućili da se razvijamo u Srbiji. Oni su, zahtevima koje su stavili pred nas, doprineli razvoju samog softvera.

Ove godine planiramo da snažnije pristupimo kompanijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom robe. Osim toga, posebno su nam zanimljive kompanije koje imaju značajnu količinu uvoza, budući da prelazak granice uslovljava vreme dolaska kamiona, a Lognet omogućava dinamičko planiranje istovara i najavu prevoznika ili dobavljača, ukoliko kasne.

Naši novi zaposleni u Srbiji odlično su se uklopili. Želimo da im pružimo priliku za razvoj, kao i da do kraja godine dodatno proširimo tim jednako talentovanim ljudima.

Kako se ceo region ubrzano kreće ka diigitalizaciji, ponudićemo i nova rešenja softvera Lognet.  Novi alati za zeleno poslovanje i smanjenje emisije CO2, ubrzavanje komunikacije s prevoznicima i dobavljačima, kao i integracije sa drugim softverima samo su deo naših planova u regiji. Lognet će i dalje biti pouzdan partner i omogućavati svakom od svojih klijenata poslovanje u stabilnom i sigurnom okruženju.