Milena Pješčić, Galenika – Agilnost je imperativ u upravljanju logistikom i nabavkom u farmaceutskoj industriji

Godinama unazad težište i fokus u lancima snabdevanja su na smanjenju troškova. Sa druge strane, dinamika promena ponude i potražnje je u stalnom rastu, a očekivanja i navike kupaca i potrošača se menjaju iz dana u dan. Konačno, pojava pandemije i turbulencije na globalnom tržištu prošle godine zatekle su mnoge kompanije. Međutim, lekovi kao proizvodi nisu stvar izbora, već neophodnost za ljude kojima su potrebni, što uvećava odgovornost na strani snabdevanja kompanija. Prema tome, smatram da prilagođavanje novonastalim okolnostima, agilnost i „out of the box“ način razmišljanja predstavljaju imperativ u upravljanju logistikom i nabavkom u farmaceutskoj industriji – kaže Milena Pješčić, direktorka sektora nabavke i logistike u kompaniji Galenika u intervjuu za PlutonLogistics.

– Ilustrovaću kroz primer nabavke sirovina za lekove. Ključno je da imate više kvalifikovanih izvora snabdevanja koji su prethodno prošli zahtevan proces evaluacije i kvalifikacije, kao i sertifikacije od strane regulatornih tela. Tada imate preduslov za nabavku kvalitetnih sirovina, samim tim i kvalitetan proizvod ka krajnjim korisnicima. Za neke sirovine, izvori snabdevanja su limitirani – tako da su sektori nabavke u farmaceutskoj industriji u kontinualnom procesu prognoziranja i upravljanja rizicima. Upravo to vidim kao najveći izazov u farmaceutskoj industriji današnjeg doba – predvideti šta vas očekuje i na vreme planirati i obezbeđivati potrebne izvore snabdevanja kvalitetnih sirovina za farmaceutske proizvode.

PL: Iza nas je izuzetno turbulentan period koji je uticao na velike promene u globalnoj privredi. S obzirom na to da je sve krenulo sa pandemijom, čini se da je farmaceutski sektor bio pod najvećem pritiskom. Kako se Galenika izborila sa tim? Od nabavke sirovina, kontinuiteta u proizvodnji, velike potražnje i dostupnosti proizvoda krajnjim kupcima…

– Kao i u svim drugim oblastima, i u farmaceutskom sektoru se beleži značajan porast cena sirovina i ambalaže na globalnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, porast cena sirovina se ni u jednom trenutku nije reflektovao na kvalitet sirovina koje Galenika koristi u proizvodnji svojih lekova. Naše stručne službe tesno sarađuju po pitanju kvalifikacije dobavljača sirovina i ulažu maksimalne napore da sirovine, bez obzira na sve potrese na globalnom tržištu, budu blagovremeno obezbeđene i da do pacijenata stižu kvalitetni, efikasni i bezbedni lekovi.

Galenika sirovine nabavlja od renomiranih proizvođača iz celog sveta. S obzirom na to da smo deo brazilske NC Grupe koja posluje globalno, kroz saradnju sa kolegama iz Brazila, Indije i Kine, imamo napredne alate, informacije i mogućnosti koje nam daju bolji uvid u globalna dešavanja, pospešuju saradnju sa partnerima i omogućavaju efikasnije planiranje, brzo reagovanje i donošenje odluka.

Postoje lekovi sa kojima smo lideri, a u pojedinim kategorijama i jedini prisutni na tržištu Srbije. U tom smislu, naš fokus u prethodnom periodu bio je usmeren na obezbeđenje kontinuiteta snabdevanja tih kategorija lekova, u čemu smo u najvećoj meri uspeli, na šta smo izuzetno ponosni.

PL: S obzirom na vaše kompetencije i veliko iskustvo, šta se u lancima snabdevanja najviše promenilo? Da li je novonastala globalna situacija donela i neke pozitivne promene?

– Apsolutno. Svaka promena donosi novo neprocenjivo iskustvo. Godine turbulencije tržišta, kada svi neprestano govore o rizicima i prekidima u snabdevanju, su svim poslovnim akterima u nekoj meri produbile uvid u značaj kvalitetnog lanca snabdevanja. Zbog toga sada nailazimo na više razumevanja od strane poslovnih partnera, dok i unutar kompanije brže donosimo odluke vezano za ovaj važan segment poslovanja.

PL: Kako vaša kompanija osigurava da svi materijali i sirovine budu nabavljeni na vreme, a kako da gotovi proizvodi budu isporučeni na vreme i u skladu sa rigoroznim regulativama o kvalitetu i bezbednosti?

Kako bi obezbedili nabavku materijala na vreme, pre svega biramo saradnju sa kvalitetnim i pouzdanim dobavljačima u svim kategorijama, bilo da je reč o sirovinama za lekove, ambalaži ili uslugama. Efikasan izbor dobavljača, uz održavanje i negovanje partnerskih odnosa, pruža nam veću sigurnost u snabdevanju i daje konkurentsku prednost upravo u situacijama kada nastaju turbulencije na tržištu.

U našim poslovnim procesima vršimo detaljno planiranje na svim nivoima za minimum 12 meseci unapred. Od planiranja potreba za gotovim proizvodima, preko detaljnog planiranja naših proizvodnih kapaciteta, do planiranja potreba za materijalima – naša snaga je upravo u transparentnosti i efikasnosti planiranja.

Ilustracije radi, u okviru digitalizacije poslovanja, ove godine smo implementirali najnaprednije SAP softversko rešenje za Planiranje i detaljno zakazivanje proizvodnje (PP/DS – Production Planning & Detailed Schedulling) sa ciljem da značajno povećamo efikasnost upravljanja materijalima i planiranjem proizvodnje ali i da unapredimo agilnost i fleksibilnost poslovanja kao odgovor na sve izazove u lancu snabdevanja. Efikasnost i usklađenost logističkih operacija je od izuzetnog značaja da lekovi na vreme budu isporučeni kupcima.

PL: Usled poznatih izazova – potrebe za što većom efikasnošću i problemima sa radnom snagom, koliko vaša kompanija primenjuje tehnologiju i automatizaciju u procesima nabavke i logistike?

– Preduslov svakog tehnološkog unapređenja jesu infrastruktura, jasno definisani procesi i kompetenti tim ljudi koji novu tehnologiju mogu da primene.

Od kada je deo brazilske NC Grupe, Galenika značajno investira u digitalizaciju svog poslovanja. U tom smislu, istakla bih da je kompanija prva u CEE regionu implementirala najsavremeniji sistem za napredno upravljanje poslovnim procesima SAP S4HANA Cloud, kao i SAP EWM (Extended Warehouse Management) sistem. Takođe, implementacijom Internet-of-Things u proizvodnji, uveli smo Smart Manufacturing. Pored navedenog, implementirali smo i SAP Analytics Cloud, najnapredniju platformu koja kombinuje poslovnu inteligenciju, naprednu i prediktivnu analitiku i mogućnosti planiranja u integrisanom poslovnom okruženju.

Jedan od ključnih prioriteta Galenike jeste dalja digitalizacija poslovanja. U domenu nabavke planiramo implementaciju tehnoloških rešenja za sourcing aktivnosti, upravljanje odnosima sa dobavljačima (Suppliers Relationship Management), kao i efikasnije upravljanje troškovima (Spend Management).

PL: Koji deo logističkih i transportnih operacija radite sami, a koji autsorsujete? Koje standarde moraju poštovati kompanije koje žele da rade sa vama?

– Važno je pre svega da polazni materijali, odnosno farmaceutske supstance koje koristimo za proizvodnju lekova, zbog strogih zahteva GXP smernica koje primenjujemo, budu pod našom kontrolom. U tom smislu, skladištenje polaznih materijala i gotovih lekova je u potpunosti pod kontrolom našeg tima, dok za usluge domaćeg i međunarodnog transporta angažujemo partnere koji takođe moraju zadovoljavati najviše standarde poslovanja. Između ostalog, za skladištenje i transport lekova, potrebno je da sve kompanije koje se bave logistikom obezbede dozvolu za promet lekovima na veliko izdatu od strane nadležnog ministarstva.

Konačno, Galenika kao važnu kvalitativnu prednost kod naših dobavljača prepoznaje posedovanje GDP sertifikata, odnosno sertifikata dobre prakse u distribuciji lekova. Ovaj sertifikat pruža sigurnost da će naši proizvodi biti distribuirani na bezbedan i kvalitetan način do naših kupaca.

PL: U narednom periodu u Srbiji su planirane investicije u iznosu od 35 miliona evra. Naveli ste da će deo tog novca biti uložen u logističke kapacitete. Recite nam nešto više o tome.

– U planu je investiranje u izgradnju tehnološki savremenog distributivnog centra i magacina sirovina i ambalaže. Planirano skladište treba da bude u skladu sa najnovijim tehnologijama i GMP standardima, uz povećanu energetsku efikasnost, proširenje kapaciteta i unapređenje operacija za distribuciju proizvoda.

PL: Iz sadašnje perspektive, možemo li predvideti u kom smeru će se dalje razvijati lanci snabdevanja u farmaceutskoj industriji?

– Fokus će i dalje biti na digitalizaciji i automatizaciji. Konstantno će se tragati za novim tehnološkim rešenjima, pomeraće se granice. Takođe, kao i druge industrije, i farmaceutska industrija ima za cilj da smanji svoj uticaj na životnu sredinu i obezbedi etičku praksu lanaca snabdevanja. Ovo može podrazumevati prihvatanje novih održivijih načina pakovanja i transporta, kao i veću transparentnost u saradnji sa dobavljačima.

Sve u svemu, farmaceutska industrija će nastaviti da se razvija kako bi zadovoljila savremene potrebe kupaca i tržišta, a upravljanje lancima snabdevanja će i dalje igrati jednu od ključnih uloga u obezbeđivanju uspeha farmaceutskih kompanija.

Foto: Galenika