INCOTERMS 2020 – Nove preporuke za smanjenje rizika u spoljnotrgovinskom poslovanju

Privredna komora Srbije i ove godine nastavila je organizovanje seminara na temu Incoterms 2020 pravila.

Cilj ove edukacije je priprema privrednika za uspešnu primenu najnovijih preporuka Međunarodne trgovinske komore, za korišćenje trgovinskih termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini, čija je primena počela 1. januara 2020. godine, navodi se na sajtu PKS.

Naredni seminar biće održan već 31. januara u prostorijama Privredne komore. Učesnici će imati prilike da se detaljnije upoznaju sa preporukama koje treba poštovati prilikom potpisivanja ugovora i ugovaranja pravila Incoterms, kako bi se smanjio rizik od pravnih komplikacija. Predavač je Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport i dugogodišnji član komisije ICC za trgovinsko pravo i praksu.

Incoterms pravila postoje još od 1936. godine i revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini. Predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i primenjuju se širom sveta. Pozivanje na pravilo Incoterms 2020 u kupoprodajnom ugovoru jasno definiše odgovarajuće obaveze ugovornih strana i smanjuje rizik od pravnih komplikacija, podsećaju u Privrednoj komori Srbije.

Izdanje Incoterms 2020 je pristupačnije i lakše za korišćenje, sadrži detaljnija objašnjenja sa unapređenim grafikonima radi ilustracije odgovornosti uvoznika i izvoznika za svako pravilo Incoterms. Novina je takođe i to da Incoterms 2020 obuhvata objašnjenje o tome kako izabrati najprikladnije pravilo.

Sve informacije o prodaji Incoterms 2020 se nalaze na posebnoj stranici na sajtu Privredne komore Srbije, a prijavljivanje na seminar je elektronskim putem.

Podeli na društvenim mrežama: