Italijanska kompanija „Caminada“ počela izgradnju fabrike u Subotici

Kompanija „Caminada“  je počela izgradnju pogona u industrijskoj zoni Mali Bajmok u Subotici. U pitanju je prva faza investicije, koja obuhvata izgradnju hale od tri hiljade kvadratnih metara, dok će u narednih pet godina investicija dostići vrednost od 5 mil EUR.

Kako je rečeno u martu, prilikom potpisivanja ugovora o kupovini zemljišta, „Caminada“ se bavi proizvodnjom i oblikovanjem plastičnih komponenti, koje se koriste u automobilskoj industriji.