Podrška prehrambenoj industriji – Rok za izmenu deklaracija proizvoda produžen do 1. januara 2023.

Proizvođači prehrambenih proizvoda imaće dodatnih deset meseci za izmenu deklaracije proizvoda, pa će tu obavezu umesto do 1. marta, moći da ispune do 1. januara 2023. godine, saopštila je Privredna komora Srbije (PKS), na čiju inicijativu je rok i produžen.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na osnovu te inicijative uvažilo zahtev proizvođača iz sektora prehrambene industrije, i odložilo primenu propisa koji reguliše deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Time je proizvođačima omogućeno da prilagode poslovne procese, kao i da iskoriste postojeću ambalažu i na taj način, prema proceni PKS-a, uštede milione evra.

Prema poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, obaveza proizvođača je da postojeće deklaracije izmene i prilagode novim odredbama koje se odnose na navođenje zemlje porekla ili zemlje i mesta porekla glavnog sastojka.

Da su odlaganjem prvobitnog roka sprečeni veliki troškovi u prehrambenoj industriji, potvrdila je direktorka operacija u Fabrici dečje hrane u Dobanovcima Milena Cvetković, koja je procenila da su samo u toj kompaniji sprečeni gubici od oko stotinu hiljada evra.

– Nismo mogli tako brzo da se prilagodimo i iskoristimo svu postojeću količinu ambalaže, što je glavni problem većine proizvođača, udružili smo se i zahvaljujući efikasnom delovanju PKS-a, uspeli da ostvarimo duži rok za primenu propisa – ističe Cvetković.

Iz Privredne komore Srbije navode da je pandemija dodatno otežala okolnosti, pa su proizvođači, u skladu sa različitostima industrija, načinima proizvodnje i samih proizvoda, bili u obavezi da od dobavljača naručuju minimalne količine pakovanja, što je dodatno otežalo operativno prilagođavanje novim propisima.

– Proaktivnost PKS bila je izuzetna, veoma smo zahvalni na angažovanju da se odgodi rok obaveze deklarisanja proizvoda, jer smo zbog pandemije imali poteškoća u pristupačnosti i nabavci, kao i planiranju korišćenja ambalaža u predviđenim rokovima – rekla je direktorka razvoja kompanije Frikom Milica Živanović.

Kako je dodala, bilo je ugroženo 3,5 miliona komada ambalažnog materijala, što bi predstavljalo veliki gubitak za kompaniju.