Spoljnotrgovinska razmena Srbije u prvoj polovini 2017. dostigla 17 mlrd EUR – Najviše izvozimo u Italiju i Nemačku

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za  period januar -jun  2017. godine iznosila je 17.067,9 mil EUR, što je porast od  13,2% u odnosu na isti period prethodne godine.  Izvezeno je robe u vrednosti od 7.461,5 mil, i to je povećanje od 13,6% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 9.606,4 miliona, što predstavlja povećanje od 12,9%.

Deficit iznosi 2.145,0 miliona, što je povećanje od 10,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je 77,7% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 77,2%.

U strukturi izvoza po nameni proizvoda (princip pretežnosti) najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 55,9% (4511,0 mil USD), slede roba za široku potrošnju, 33,9% (2733,1) i oprema, (10,3 828,0). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 0,0% (0,5 mil USD).

U strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 56,3% (5852,0 mil USD), slede roba za široku potrošnju, 18,4% (1912,3), i oprema, 11,2% (1163,0). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 14,1% (1465,2 mil USD).

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri,pojedinačno, bili su: Italija (1179,7 mil USD), Nemačka (1022,3), Bosna i Hercegovina (615,3), Ruska Federacija (470,8) i Rumunija (415,6).

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Nemačka (1317,1 mil USD), Italija (1068,2), Ruska Federacija (827,1), Kina (809,4) i Mađarska (480,8).

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 64,9% ukupne razmene.

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 943,0 mil USD, koji je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda (žitarice i proizvodi od njih i razne vrste pića), gvožđe i čelik, drumska vozila, proizvoda od metala, kao i izvoza raznih gotovih proizvoda. Kada je reč o uvozu, najzastupljeniji su kameni ugalj, koks i briketi, gvožđe i čelik, povrće i voće, električna energija. Izvoz Srbije iznosi 1349,1 a uvoz 406,1 mil USD za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 332,2%.

Prema odsecima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), u izvozu najveće učešće imaju: drumska vozila (792,0 mil USD), električne mašine i aparati (697,0), povrće i voće (403,8), obojeni metali (385,6) i žitarice i proizvodi od njih (380,4). Izvoz ovih pet odseka čini 32,9% ukupnog izvoza.

Prvih pet odseka sa najvećim učešćem u uvozu su: drumska vozila (934,9 mil USD), nafta i naftni derivati (632,2), električne mašine i aparati (518,3), medicinski i farmaceutski proizvodi (368,0) i industrijske mašine za opštu upotrebu (359,4), a njihov uvoz čini 27,1% ukupnog uvoza. Odsek nerazvrstana roba, u koji se sada uključuje i roba na carinskom skladištu i u slobodnoj zoni, ima učešće u ukupnom uvozu 14,2%.

U junu 2017. godineje izvezeno je  robe u vrednosti od 1521,0 mil USD, što čini povećanje od 14,3% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 1918,5 mil USD, što je povećanje od 6,0%  u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Izraženo u evrima izvezeno je robe u vrednosti od 1359,5 miliona evra, što čini povećanje od 14,2% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 1714,9 miliona evra, što čini povećanje od 5,9% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Računato u dolarima, desezonirani indeks  jun 2017 / maj 2017. godine pokazuje pad izvoza za 0,1% i pad  uvoza za 2,4%. Računato u evrima, desezonirani indeks jun 2017 / maj 2017. godine pokazuje pad izvoza za 0,9% i pad  uvoza za 3,7%.

Prema Nomenklaturi statistike spoljne trgovine (NSST) za mesec  jun:

Na listi prvih 10 proizvoda u izvozu, prvo mesto zauzima izvoz setova provodnika za avione, vozila i brodove (67 mil USD);  drugo mesto pripada izvozu automobila, dizel, snage do 1500 cm3 (46 mil USD); na trećem mestu je izvoz novih spoljnih guma za automobile, u vrednosti od 37 mil. dolara; izvoz kukuruza iznosio je 36 mil. dolara; izvoz  automobila, paljenje svećicom, preko 1000, ali ispod 1500 cm3 iznosio je 32 mil. dolara; sledi izvoz rafinisanog bakra sa 30mil USD; izvoz toplo valjanih proizvoda (gvožđe i nelegirani čelik) u koturovima iznosio je 23 mil USD; izvoz automobila, dizel, preko 1500, ali ispod 2500 cm3 iznosio je takođe 23 mil USD; sledi izvoz delova za rotacione električne mašine,sa 22mil USD;  poslednje mesto pripada izvozu cigareta koje sadrže duvan, sa 21 mil USD.

Lista prvih 10 proizvoda u uvozu pokazuje da su delovi i pribor  za motorna vozila (85 mil USD) naš prvi uvozni proizvod.  Drugi po značaju je uvoz sirovenafte (70 mil USD).Na trećem mestu uvozne liste su lekovi za maloprodaju (50 mil USD). Prirodni gas smouvezli za 32 mil USD, a uvoz gasnih ulja je iznosio 22 mil USD. Uvoz automobila, dizel, preko 1500, ali ispod 2500 cm3,iznosio je 17 mil USD. Ostale električne  provodnike, za napon <1000V, smo uvezli za takođe 17 mil USD. Na uvoz rude bakra i koncentrate potrošeno je 16 mil USD, koliko je iznosio i uvoz telefona za mrežu stanica. Poslednje mesto zauzima uvoz žice od rafinisanog bakra sa  14 mil USD.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.