Vodeći trgovinski partneri Srbije u 2022. – Mađarska stigla do 2. mesta

Srbija je tokom prva dva meseca 2022. zabeležila pokrivenost uvoza izvozom od 68,5%, što je pad u odnosu na prošlogodišnji rezultat u uporednom periodu koji je iznosio 81,3%. Izvoz naše zemlje tokom januara i februara iznosio je 3,8, a uvoz 5,5 milijardi evra.

Kada je reč o zemljama sa kojima ostvarujemo razmenu, najveća promena na listi spoljnotrgovinskih partnera zabeležena je kod Mađarske, koja je sada dospela na drugo mesto. Srbija i Mađarska su tako u prva dva meseca ostvarile robnu razmenu od 839,7 miliona evra (ukupan rezultat za celu 2021. iznosio je dve milijarde 290 miliona evra; u periodu januar-novembar 2021. Mađarska je bila naš 6. spoljno-trgovinski partner).

I na početku 2022, Nemačka je već tradicionalno na prvom mestu spoljno-trgovinskih partnera Srbije, na trećem je Kina, a potom slede Italija, Ruska Federacija i Bosna i Hercegovina.

Podaci za prva dva meseca 2022. pokazuju da je ukupan robni izvoz u Nemačku iznosio 516,2 miliona evra, Italiju 315,3 miliona, Bosnu i Hercegovinu 257,7 miliona, Mađarsku 193,4 miliona, Rusiju 146,4 miliona i Kinu 135,3 miliona.

Ukupni robni uvoz iz Kine u Srbiju iznosio je 673,6 miliona evra, Mađarske 646,3 miliona, Nemačke 601,1 miliona, Italije 353,8 miliona, Rusije 281, 5 miliona i Bosne i Hercegovine 133,5 miliona.

Pregled najznačajne robe koja se izvozi i uvozi:

NEMAČKA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Nemačku su oprema za distribuciju električne energije; kukuruz; termojonske elektronske cevi; pumpe za tečnosti; najznačajniji uvozni proizvodi su bakar, putnički automobili, lekovi, električni aparati za strujna kola.

MAĐARSKA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Mađarsku su oprema za distribuciju električne energije, kukuruz, termojonske elektronske cevi, pumpe za tečnosti; najznačajniji uvozni proizvodi su gas, ulja od nafte i minerala, električna energija.

KINA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Kinu su rude bakra i koncentrati, bakar, drvo (prosto obrađeno), rotacione mašine; najznačajniji uvozni proizvodi su telekomunikacina oprema, kotlovi za vodenu paru, mašine za AOP i jedinice, medicinski i farmakološki proizvodi sem lekova.

ITALIJA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Italiju su obuća, putnički automobili, gume, pšenica i napolica u zrnu; najznačajniji uvozni proizvodi su koža, bakar, delovi i pribor za motorna vozila, lekovi.

RUSKA FEDERACIJA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Rusiju su voće sveže i suvo, gume za automobile, lekovi, ženski kaputi; najznačajniji uvozni proizvodi su gas; ulja od nafte i minerala, duvan prerađen.

BOSNA I HERCEGOVINA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u BiH su ulja od nafte i minerala, valjani proizvodi neplatirani, šipke, profili, fazonski čelik; proizvodi od žitarica, brašna, skroba;  najznačajniji uvozni proizvodi su koks/polukoks/retorni ugalj, električna energija, šipke, profili i fazonski čelik, hartija i karton.

Kako izgleda najnovija lista najvećih kompanija-izvoznika iz Srbije, pročitajte OVDE.