Usvojen pravni okvir za sprovođenje EKONOMSKIH MERA – Isplata MINIMALCA od maja u tri rate

Vlada Srbije usvojila je pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom korona virusa. Od ponedeljka svi zainteresovani moći će da se prijave za ove programe, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

Usvojene su tri uredbe, a u četvrtak (16. aprila 2020. godine) biće usvojene još dve, naveo je Mali.

Usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled zarazne bolesti covid-19.

Zatim, Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom covid-19, kao i Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja.

Implementacija ekonomskih mera koje su propisane ovim uredbama počinje već u ponedeljak. To znači da će svi zainteresovani već od tog dana moći da se prijave za korišćenje mera, i to kroz poresku prijavu, koju i inače popunjavaju. Osim toga, u ponedeljak će biti objavljen i poziv Fonda za razvoj za pomoć privrednicima u održavanju likvidnosti, najavio je ministar.

Minimalac u tri rate – maj, jun, jul

Prva Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru odnosi se na mere poreske politike i njom je definisano odlaganje poreza i doprinosa za zaposlene i akontacije poreza na dobit za 2020. godinu.

Kako se navodi u Uredbi, privrednim subjektima – pravnim licima, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica, može da se odloži plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara 2021. Oni imaju pravo i na odlaganje akontacije poreza na dobit za mart, april, i maj 2020. i to do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za ovu godinu.

Od 4. januara 2021. sve ove obaveze moguće je regulisati na 24 jednake mesečne rate bez kamate.

Kada je reč o uplati bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, na njih imaju pravo: preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja. Svi privredni subjekti mogu da koriste pogodnosti ove uredbe ako od 15. marta nisu otpustili više od 10% radnika.

Ministar finansija objasnio je da je bila ideja da se privrednici „uz što manje muka, skoro automatski prijavljuju“.

Pri popunjavanju obrasca PPP-PD, samo u kvadratić treba da upišete datum 4. januar 2021. Tako se automatski u sistemu Poreske uprave odlaže plaćanje poreza i doprinosa na zarade, i akontacije poreza na dobit. Na taj način, takođe, preduzeće se prijavljuje i za dobijanje tri minimalca za zaposlene, rekao je Mali.

Isplata minimalca će početi u maju i ide u tri rate – maj, jun i jul.

Ministar je pojasnio i još jednu nedoumicu.

Stalno se ponavlja pitanje da li je država ono što isplaćuje kao minimalac – plata ili dodatak na platu. Za one koji imaju para i već plaćaju neke zarade, ovo što država pomaže je dodatak na platu. Oni koji nemaju nikakva sredstva za isplatu – ovo što država daje je praktično plata radnicima, rekao je Siniša Mali.

On je ukazao na to da je jedno od najčešćih pitanja bilo i da li neko ko je samostalni preduzetnik, i nema zaposlenih, može da koristi ovu novčanu pomoć, a odgovor države je da može. Takođe, ova mera se odnosi na lica koja sa poslodavcem imaju potpisan ugovor o radu – na određeno ili na neodređeno vreme.

Privrednici preko Poreske uprave treba da odaberu u kojoj poslovnoj banci žele da im se otvori namenski račun preko koga će ići sredstva od države. Oni subjekti koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun.

– Privrednici se obavezuju da tri meseca nakon isplate poslednjeg minimalca ne smeju da smanjuju broj zaposlenih, odnosno da otpuštaju – pojasnio je ministar finansija na konferenciji za novinare.

Veliko pravno lice ima pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja. Isplata će se takođe vršiti u maju, junu i julu, u iznosu 50% minimalne zarade za mesec mart.

Kako se navodi u uredbi pravo na odlaganje poreskih obaveza nemaju velika pravna lica – banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca.

Privredni subjekti koji se opredele za korišćenje ekonomskih mera nemaju pravo na isplatu dividende do kraja 2020. godine. U suprotnom gube sva prava koja su stekla u sklopu paketa ekonomske podrške države.

Sve detalje u vezi sa primenom ove uredbe, privrednici mogu naći u Uputstvu za primenu, koje su pripremili Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije. Uputstvo pročitajte OVDE. U saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom privrede, pripremaju se i odgovori na najčešća pitanja, koja su privrednici upućivali preko covid-19 pozivnog centra, društvenih mreža, granskih udruženja i regionalnih komora PKS. Odgovori na najčešća pitanja će uskoro biti dostupni na sajtu PKS.

Garantna šema za podršku privredi 

Sledećeg četvrtka biće gotov i pravni okvir za garantnu šemu za podršku privredi, odnosno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima. Vrednost kredita koji će biti plasirani na taj način dve milijarde evra. To je novac za koji će država garantovati, a on će biti na raspolaganju privrednicima već ovog meseca, naveo je Mali.

Takođe, kako je naveo, država sarađuje sa Udruženjem banaka i već su dogovoreni najpovoljniji uslovi, a u toku je komunikacija ovih finansijskih institucija sa svojim klijentima.