ANALIZA: Koje su najuspešnije firme u Srbiju u oblasti transporta i logistike?

U saradnji sa kompanijom Cube Team i ove godine smo uradili analizu sektora. Analitičari iz kompanije Cube su za naše čitaoce plasirali podatke o rezultatima kompanija u 2018. godini sa šiframa delatnosti vezanim za našu privrednu granu. I ovog puta analizirali smo oblast Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju (oblast 52). Ova oblast obuhvata kompanije čija je primarna poslovna aktivnosti u okviru transportne infrastrukture (npr. aerodroma, luka, tunela, itd.), aktivnosti transportnih agencija i manipulisanje robom.

U oblasti 52 ukupno je registrovano  4.211 firmi, od kojih su 2.354 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: Doo (1.807 i 77%), preduzetnici (459 i 19%), AD (17 i 1%) i ostalo (71 i 3%).

Ukupni poslovni prihodi za celu oblast 52  je  160 mlijardi dinara, a  ukupni ostvareni profit je 2,1 milijardu dinara. Rast ukupnih prihoda u analiziranoj oblasti u odnosu na 2017. je 4.985.775.000 dinara što je  3 procenta. Broj registrovanih kompanija je veći za 358, što je povećanje od 18% u odnosu na 2017.

Skladištenje

Ukupan broj registrovanih firmi pod ovom šifrom delatnosti je 249, od kojih su 145 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: Doo (126 i 87%), preduzetnici (13 i 9%), AD (5 i 3%) i ostalo (1 i 1%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 30.475.384.000 dinara, a ukupni ostvareni profit 2.140.064.000 dinara. Zaposlenih  je 1.191.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezultat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5: Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Robno transportni centar Šabac, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Victoria Logistic, a najveći profit ima Podzemno skladište Banatski Dvor.

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5221 je 732, aktivna je 331 firma.  Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: Doo (234 i 71%), preduzetnici (57 i 17%), AD (3 i 1%) i ostalo (37 i 11%).  Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 28.424.203.000 dinara, a ukupni ostvareni profit je 1.696.988.000 dinara. Firme sa ovom šifrom delatnosti zapošljavaju 10.408 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodma, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezultat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je BAS, najviše zaposlenih ima Infrastruktura železnice, a preduzeće sa najvećim ostvareni profitom je Konzorcijum rast.

Uslužne delatnosti u vodnom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5222 je 71, od kojih su 29 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: Doo (22 i 76 %), preduzetnici (6 i 21%), AD (0) i ostalo (1 i 3%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 1.030.164.000 dinara uz ostvareni profit od 91.350.000 dinara. Te firme zapošljavaju 120 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodma, pravna forma, broj zaposlenih i ostavreni neto rezultat pojediniačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Dunav trans, najviše zaposlenih i najveći profit ima Tomi Trade.

Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5223 je 49, od kojih su 33 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: Doo (27 i 82%), preduzetnici (0), AD (0) i ostalo (6 i 18%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost dostigli su 10.798.874.000  dinara uz profit od 273.503.000 dinara. Zaposleno je 1.418 radnika.

Top 5 firmi po poslovnim prihodma, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezultat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Aerodrom Niš, najviše zaposlenih i najviši profit ima SMATSA.

Manipulacija teretom

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 5224 je 251. Broj aktivni firmi je 124. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: Doo (36 i 29%), preduzetnici (81 i 65%), AD (6 i5%) i ostalo (11 i 1%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 5.827.879.000 dinara, a ostvaren je profit od 27.176.000 dinara.  Ukupan broj zaposlenih je 785.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezultat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti  je Dunav, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Luka Beograd, a najveći profit ostvario je RT-TRANS.

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5229 je 2.859, od kojih su aktivne 1.692. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: Doo (1.362 i 93%), preduzetnici (broj 81 i 6%), AD (3 i 0%) i ostalo (25 i 2%).  Ukupni poslovni  prihodi za celu delatnost su dostigli 83.149.480.000 dinara uz ostvareni profit od 2.700.564.000 dinara. Ove firme zapošljavaju 9.200 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezultat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna je Zaječarka, kompanija sa najvećim profitom i brojem zaposlenih je Milšped.

Pogledajte rezultate za 2017.

Pogledajte rezultate za 2016.