„Digitalna dostava“ u više od 40% prodajnih objekata koje Nelt snabdeva

Više od 40% prodajnih objekata koje Nelt snabdeva uključilo se dosada u projekat „Digitalne dostave“. Ovo tehnološko rešenje kompanija je pokrenula prošle godine sa ciljem unapređenja komunikacije i razmene dokumenata sa partnerima.

Uporedo sa razvojem projekta, radilo se na uključivanju Nelt-ovih logističkih klijenta. Bambi, vodeća konditorska kompanija u regionu Zapadnog Balkana, prepoznala je potencijal novog tehnološkog rešenja i priključila se ovom procesu.

– Saradnjom sa kompanijom Bambi na ovom projektu, Nelt je postao prvi logistički provajder koji ovu vrstu usluge pruža svojim klijentima logistike na teritoriji Srbije. Start digitalne dostave dolazi u pravo vreme i usklađen je sa zakonskom regulativom u domenu razmene elektronskih dokumenata koja stupa na snagu 1. jula 2022. godine. Implementacijom ovog projekta otvorili smo put za dalji razvoj novih funkcionalnosti u ovom segmentu, kao i postepeni prelazak na digitalni model poslovanja – istakao je Nenad Rakočević, menadžer operativne izvrsnosti Nelt Grupe.

– Ponosna sam što je naša kompanija Bambi, uz punu podršku Nelta, uspešno implementirala projekat digitalne dostave i time pokazala da kontinuriano radi na inovacijama i praćenju trendova u poslovanju. Ovaj projekat će nam doneti brojne prednosti u načinu poslovanja, a jedan segment je i održivost u poslovanju, kako je značajno manja potrošnja papira našeg 3 PL partnera i nas. Digitalizacija će osigurati i modernizaciju kompanijskog lanca snabdevanja, elektronski proces arhiviranja, kao i zadovoljstvo naših kupaca usled ubrzanog protoka dokumentacije – istakla je Ivana Petrović, Supervizor servisa kupaca.

Benefiti koje digitalna dostava obezbeđuje su brži protok informacija, brža dostava ispravljenih računa i stavljanje robe u promet, manje vremena za ručne korekcije faktura i otpremnica, smanjenje fizički zauzetog prostora za arhivu, prilagođavanje i usklađivanje sa zakonskom regulativom u vezi sa elektronskim dokumentima.

Nelt Grupa sarađuje sa više od 80 principala i 26.000 kupaca na 55.000 prodajnih mesta. Članice Nelt Grupe su: Nelt Co, Nelt BiH, Neregelia, Nelt ST, Montenomax C&L, Javna skladišta Srbija, Nelt Angola, Nelt Zambija, Nelt Mozambik, Nelt Albania i Nelt KS. Članice šireg holdinga su i Neoplanta, Baby food factory, Banim reklame i Čenej Agrar. U 18 kompanija na 12 tržišta u Jugoistočnoj Evropi i Africi zaposleno je 4.000 ljudi.

Foto: Branimir Milovanović