EKSKLUZIVNO: Preuzmite Belu knjigu o smanjenju rizika u lancu snabdevanja!

Logistika nije igra na sreću! To kažu u kompaniji TIMOCOM koja je autor je prve Bele knjige u oblasti lanca snabdevanja na srpskom jeziku.

Trenutna pandemija je za sva preduzeća nešto kao crna kutija – mnogo toga je nepoznato i nepredvidivo. Niko ne zna tačno: Kada dolazi sledeće zaključavanje? Koliko će dugo trajati? Šta su sledeći izazovi za moju firmu?

U ovakvoj situaciji je važno držati na minimumu rizike sopstvenog lanca snabdevanja. Kako da to najbolje savladate, objašnjava vam Bela knjiga (White paper) na temu „Supply Chain Risk Management“.

  • Budite prvi, preuzmite OVDE vašu Belu knjigu na srpskom jeziku!

Sve kompanije u lancu snabdevanja – i kupci i pružaoci logističkih usluga – moraju da pronađu odgovore na pitanja:

  • Kako se može proaktivno reagovati, ako i pored sofisticirane efikasnosti procesa više nije moguće pouzdano predvideti štetne događaje?
  • Da li je neophodno okrenuti se od globalnog ka lokalnom radi bolje pripreme za buduća uska grla u lancu snabdevanja?
  • Kako se lanac snabdevanja može orkestrirati sa više kontrole pomoću oslanjanja na više izvora (Multiple Sourcing)?
  • Da li je moguće da se regionalizacijom istovremeno povećaju i kvalitet i pouzdanost lanca snabdevanja?
  • Da li je za efikasno upravljanje rizikom potreban i plan B i kako bi on mogao da izgleda?

Preporuka urednika PlutonLogistics: TIMOCOM Bela knjiga daje odgovore upravo na takva pitanja, sa osvrtom i na prilike u Srbiji i regionu.

Ova publikacija donosi najvažnije informacije o proaktivnom planiranju i upravljanju lancem snabdevanja, o preduzimanju preventivnih mera protiv svakodnevnih, kao i vanrednih rizika koji mogu da ga ugroze. Takođe, predstavlja i moguća rešenja.

  • Budite prvi, preuzmite OVDE vašu Belu knjigu na srpskom jeziku!