FERCAM Express – Logističko rešenje za hitne pošiljke

Italijanska logistička kompanija FERCAM, koja uspešno posluje na srpskom tržištu, proširuje svoj portfolio usluga. Prateći sve brži i dinamični razvoj tržišta, uvodi novu uslugu FERCAM Express.  Tim povodom FERCAM Srbija je promovisao svoje novo pojačenje u timu – Bojana Pantića, menadžera za razvoj Express usluga.

Novi trendovi u poslovanju teže da proizvodne kompanije smanjuju svoje zalihe roba na minimum. U takvim okolnostima neophodno je da se roba dostavlja tačno na vreme (JIT-just in time), odnosno tačno na proizvodnu traku (JIS-just in sequence). Više nije dovoljno isporučiti robu u dogovorenom danu, nego biti na isporuci u tačno određenom satu. Kašnjenja ili neisporuka, dovode do zastoja u proizvodnji što povlači sa sobom visoke penale i dodatne troškove.

Kompanija je prepoznala nove i specifične zahteve tržišta i klijetima ponudila kompletno logističko rešenje FERCAM Express:

  •  Mala, brza vozila sa udvojenom posadom vozača
  •  Mreža HUB-ova po celoj Evropi /prikupljanje i dostava/
  • Status pošiljki / praćenje i izveštavanje/ od jednog do 24 statusa na dan
  • Key Account Manager / quick response time, available 24/7 / laka i jednostavna komunikacija

FERCAM Express ima široku primenu u medicinskoj, farmaceutskoj i auto industriji, gde je vreme imperativ, a tačnost isporuka se ne dovodi u pitanje.

– Klijenti nam sve više ukazuju poverenje kao vrlo jakom, pouzdanom partneru i znaju da je njihova roba u sigurnim rukama, izjavio je Bojan Pantić, Transport Manager for Express shipments.

Za više informacije, kontaktirajte FERCAM, belgrade@fercam.com