FERCAM STIPENDISTI: Strateško partnertvo sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu

Italijanska transportno-logistička kompanija FERCAM, koja uspešno posluje na srpskom tržištu, u cilju uspostavljanja strateškog partnerstva potpisala je Memorandum o saradnji sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu.

Strateško partnerstvo će se realizovati kroz različite programe, kao što su studentske prakse, gostujuća predavanja menadžera iz kompanije FERCAM na Saobraćajnom fakultetu, posete kompaniji na događajima „Fercam otvorena vrata“, saradnja na zajedničkim projektima, organizacija naučnih i stručnih skupova, podrška studentima na izradi seminarskih, završnih, master i doktroskih radova, kao i dodela stipendija najboljim studentima Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

  • Ukoliko te zanima ovaj tekst, sigurno bi želeo da primaš PlutonLogistics specijalizovani bilten za mlade kadrove i studente: klikni OVDE i priključi se! 
Fercam stipendisti, direktor Fercam Srbija Marko Kambić i prof. dr Milorad Kilibarda

Kako platformu PlutonLogistics prati i veliki broj mladih kadrova, akademaca osnovnih i master studija, potražili smo više informacija o ovoj temi i poslali nekoliko pitanja kompaniji FERCAM.

PL: Recite nam nešto više o programu stipendiranja studenata. 

– Više od 75% članova tima FERCAM Beograd su diplomirani saobraćajni inženjeri, tako da je partnerstvo sa fakultetom bila za nas potpuno prirodna stvar. Osim što zapošljavamo i dajemo šansu svršenim studentima da svoje prvo radno iskustvo započnu upravo u našoj kompaniji, otišli smo i korak dalje. U školskoj 2020/2021. godini pokrenuli smo progam stipendija za studente završne godine Saobraćajnog fakulteta u saradnji sa profesorom Miloradom Kilibardom.

PL: Koji su bili uslovi za dobijanje vase stipendije?

– Za FERCAM stipendiju mogli su da se prijave svi redovni studenti završne godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom studiranja preko 8,5. Zatim su organizovani intervjui sa potencijalnim kandidatima, kada smo se upoznali i razgovarali o njihovim željama i planovima nakon završetka fakulteta. Bilo je potrebno izabrati najbolje od najboljih i dodeljene su tri stipendije: Neveni Brdarić, Aleksandri Milošević i Jovani Petrović – kao najboljem studentu sa prosečnom ocenom 9,92.

PL: Koji su to benefiti, a koje obaveze studenata stipendista?

Aleksandra Milošević, Nevena Brdarić i Jovana Petrović

– Benefiti su zaista mnogobrojni. Osim redovne mesečne novčane nadoknade, studenti dobijaju priliku da se detaljnije upoznaju sa radom kompanije i sa budućim kolegama. Kod nas mogu uraditi obaveznu praksu, prikupiti informacije i građu za seminarske i diplomske radove. Osim toga, mogu dobiti preporuke za nastavak studija na Master programu kako kod nas, tako i u Italiji, kao našoj matičnoj zemlji. Najveći benefit je sigurno zaposlenje u kompaniji nakon završetka studija. Naši stipendisti su u obavezi da završe studije u roku i da kroz naš program „Fercam Academy“ prođu probni rad u trajanju od 6 meseci. Od prvog dana u kompaniji, dobijaju svog mentora koji ih postepeno uvodi u posao i prati njihov rad i razvoj, kako bi se precizno utvrdilo koja im pozicija najviše odgovara i gde mogu da ispune svoj pun potencijal.

PL: Ovo vam je prva generacija stipendista, da li planirate nastavak ovog programa?

– Naravno, vrlo smo ponosni na ovaj program i nadamo se da ćemo u narednoj 2021/2022. školskoj godini imati još više zainteresovanih, te da ćemo svakako povećati broj stipendija. FERCAM je kompanija saobraćajnih inženjera i kroz program stipendija želimo da dođemo do najboljih ljudi u Srbiji, koji će zajedno sa nama graditi svoju uspešnu karijeru i blistavu budućnost!