„Intereuropa“ u 2018. planira prihode od 157,8 mil EUR

Nadzorni odbor logističke kompanije „Intereuropa“ je usvojio plan za 2018. koji predviđa ostvarivanje 157,8 mil EUR prihoda od prodaje, te rast EBITDA na 14,5 mil EUR.

Iduće godine planiraju investicije od 7,9 mil EUR. Poslednji dan iduće godine planiraju zapošljavati 1.406 radnika.

„Intereuropa“ će i iduće godine izvoditi prodajne aktivnosti s ciljem povećanja tržišnog položaja vodećeg pružaoca celokupnih logističkih usluga na području Jugoistočne Evrope. Važan deo planova za iduću godinu je i prodaja poslovno nepotrebne imovine.