Kako ostvariti POVRAT PDV-a iz inostranstva: procedure i rokovi

Cash Back IMO je ekskluzivni zastupnik švajcarske firme CASH BACK koja se 30 godina bavi isključivo refundacijom PDV-a za pravna lica i ima svoje kancelarije u više od 30 država širom sveta.

Postupak refakcije PDV (povrat PDV-a) podrazumeva više različitih procedura koje podrazumevaju analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije sa klijentom, kreiranje i podnošenje zahteva itd. Prvi korak u refundaciji PDV-a je analiza mogućnosti povraćaja, na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi.

Kako navode u Cash Back IMO, klijenti nemaju nikakve finansijske niti druge troškove sve dok ne dobiju odobrenja o pozitivno rešenim zahtevima refundacije. Da bi se izvršio povraćaj PDV-a neophodne su: orginalne fakture (poželjno je da glase na ime firme), potvrda lokalne poreske uprave da je firma u sistemu PDV-a, kao i druga dokumenta koje propisuju poreske uprave država iz se traži povrat PDV-a.

Kako izvršiti povrat PDV-a: uloga klijenta

Proces refundacije je vrlo jednostavan:

  • Klijent kontaktira lokalnog Cash Back partnera;
  • Klijent šalje neophodnu dokumentaciju (račune i dokumente) u dogovoru sa Cash Back kancelarijom;
  • Nije potrebno poznavanje stranog jezika ili PDV-a. Za sve to brine se vaš lokalni Cash Back partner;
  • Lokalni Cash Back partner će vas obavestiti kada će se vratiti PDV na vaš račun i vratiće vam originalne račune;
  • Kompletan proces je transparentan i možete ga pratiti preko online platforme.

Uloga Cash Back kancelarije

Proces povrata (refundacije) PDV-a odigrava se u četiri koraka:

  • Skrinig i analiza postojeće dokumentacije (putni ili hotelski troškovi, računi inostranih dobavljača, računi sa korporativne kreditne kartice itd);
  • Pronalaženje računa koji se refundiraju i validnih dokumenata (pronalaženje računa koji se redundiraju vrši se na licu mesta, čime se klijenti oslobađaju ove obaveze);
  • Proces pripreme i kontrole dokumentacije (popunjavanje dokumenata moguće je i online, čime se bitno štedi vreme);

Cash Back specijalisti pripremaju svu dokumentaciju i dostavljaju je inostranom poreskom organu. Takođe, vrše korekcije faktura u kojima nedostaje naziv preduzeća ili druge ispravke u dokumentaciji, kao i ispravke pogrešno obračunatog PDV-a. Osim toga, Cash Back preko lokalne kancelarije potražuje potrebna dokumenta od domicilnog dobavljača, ukoliko je to potrebno.

  • Proces povrata PDV-a.

Rokovi 

Srpske firme mogu izvršiti refundaciju iz Austrije, Belgije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Nemačke, Holandije, Norveške, Slovenije, Švedske, Švajcarske, V. Britanije, Rumunije i Mađarske.

Zahtevi za povrat inostranog PDV-a u većini država Evropske unije i regiona bivše Jugoslavije se podnose najkasnije po isteku 6 meseci od prethodne godine. Dakle, krajnji rok za podnošenje zahteva po svim fakturama iz prethodne godine u većini država je 30. juni tekuće godine.

Izuzetak je Velika Britanija kod koje se fiskalna PDV godina za klijente van EU računa od 01.07. prethodne do 30.06. tekuće godine, a to znači da je za podnošenje zahteva za fakture izdate u periodu od 01.07. prethodne godine zaključno sa 30.06. tekuće godine – krajnji rok 31. 12. tekuće godine. Takođe, situacija je drugačija i u Holandiji, gde je zahteve za povrat moguće podneti retroaktivno za 5 proteklih godina.

Pojedine države omogućavaju sukcesivno podnošenje zahteva u toku kalendarske godine (kvartalni ili polugodišnje), a jedan manji broj država propisuje podnošenje zahteva isključivo po isteku kalendarske godine, podsećaju u firmi Cash Back IMO. 

Pročitajte ko sve može da povrati novac i za koje račune!