Kompanije „Transfera“ i E&Y potpisale ugovor o vršenju revizorskih usluga

Kompanija za transport i logistiku „Transfera“ je ostvarila još jednu novu saradnju, ovog puta sa kompanijom „Ernst&Young“, potpisivanjem trogodišnjeg ugovora o vršenju revizorskih usluga.

– Radujemo se saradnji sa jednom od kuća velike četvorke. Na već postojeće pravilnike i računovodstvenu politiku saradnjom sa E&Y realizujemo dodatnu proveru u cilju transparentnosti i tačnosti naših finansijskih izveštaja. Podrška E&Y doprineće i proveri samih internih procesa u kompaniji. „Transfera“ će težiti da to iskoristi radi daljeg unapređenja naših usluga i poslovanja – izjavio je Vladimir Popović, finansijski direktor kompanije „Transfera“.