Kuehne Nagel kupuje kompaniju Rotra i širi poslovanje u Holandiji, Belgiji i Danskoj

Međunarodna logistička kompanija Kuehne + Nagel nedavno je najavila da planira da preuzme kompaniju Rotra sa sedištem u Holandiji. Ova akvizicija će omogućiti logističkom gigantu da proširi svoje usluge na holandsko, belgijsko i dansko transportno tržište.

Rotra je porodična kompanija sa flotom od 200 kamiona i stanica za pretovar u Holandiji i Belgiji. Zapošljava oko 800 radnika, pruža usluge logistike klijentima iz Danske, Holandije i Belgije, kao i međunarodnim klijentima. Njen godišnji neto prihod je veći od 100 miliona evra. Nakon završetka transakcije, Rotra će zadržati kontrolu nad svojim pomorskim, vazdušnim i kontejnerskim terminalima za transport robe. Kupovina kompanije će omogućiti međunarodnom gigantu da proširi opseg svojih logističkih i špediterskih usluga.

– Rotra je vodeći i potvrđen igrač u Holandiji i Belgiji – dve bitne tačke na logističkoj mapi Evrope – rekao je Stefan Paul, član uprave kompanije Kuehne + Nagel International AG, koji je odgovoran za drumski prevoz robe.

– Ovakve aktivnosti strateški jačaju i dopunjuju lanac snabdevanja u korist naših domaćih i međunarodnih klijenata koji već mogu da imaju koristi od proširene ponude usluga u ovom regionu –istakao je Stefan Paul, govoreći o kupovini kompanije Rotra.