LOGIC 2019 – Četvrta međunarodna konferencija od 23. do 25. maja u Beogradu

Četvrta međunarodna logistička konferencija LOGIC 2019 biće održana od 23.  do 25. maja 2019. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tradicionalno, konferencija ima poseban privredni deo koji je ove godine posvećen:

  • Ljudskim resursima i talentima u logistici i lancima snabdevanja,
  • Inovacijama i novim logističkim rešenjima,
  • Digitalizaciji u logistici i lancima snabdevanja,
  • Logističkim potencijalima i kapacitetima.

Konferenciju organizuje Odsek za logistiku Saobraćajnog fakulteta, zajedno sa kompanijama partnerima iz oblasti logistike, lanaca snabdevanja, transporta, špedicije, trgovine, proizvodnje, osiguranja i uslužnog sektora. Pored toga, učešće u radu konferencije uzeće predstavici obrazovnih institucija, resornih ministarstava, privrednih komora, poslovnih i strukovnih udruženja. Očekuje se više od 200 učesnika.

Cilj je da se povežu logistička praksa, obrazovanje i akademska istraživanja. Da se kroz sinergiju dobre prakse, savremenog obrazovanja i nauke unapredi logistička delatnost i lanci snabdevanja. Konferencija je namenjena svima koji se na različite načine bave logistikom i lancima snabdevanja.

Organizatori pozivaju kolege, menadžere i eksperte da budu deo konferencije, te razmene stručna iskustva, ideje i saznanja, a kompanije da budu partneri i aktivno učestvuju u kreiranju novih ideja, predloga i rešenja.

Više informacije može se naći na sajtu logic.sf.bg.ac.rs, a zaintersovani se mogu obratiti prof. dr Miloradu Kilibardi, predsedniku Organizacionog odbora LOGIC 2019 putem mejla m.kilibarda@sf.bg.ac.rs.