Metalac otvorio novi logistički centar – Savremeno centralno skladište na oko 7.000 m2

Nakon što je kompanija Metalac tokom proteklih godinu dana uložila više od milion evra u novi logistički centar i integrisanje svih aspekata logističkog poslovanja, novi kompleks na mestu nekadašnje konfekcije Rudnik u funkciji je od prošlog meseca.

Logistički centar, kako piše lokalni portal gminfo, raspolaže sa 7.000 m2 skladišnog prostora sa mogućnošću daljeg širenja.

Novi logistički centar jedan je od najzahtevnijih projekata na kojem su u proteklih godinu i po dana bili angažovani mnogobrojni timovi gornjomilanovačke kompanije. Na čelu nove organizacione celine Metalac a.d., kako je i ranije najavljeno, je Danijela Filipović, koja je prethodno bila šef regionalne prodaje u Metalac posuđu.

Objedinjavanje svih aspekata logistike Metalac je najavio krajem prošle godine, predstavljajući ambiciozne planove za 2022.

– Jedan od glavnih zaključaka je postojanje velikog broja utovarnih mesta na više lokacija, što izaziva neopravdano visoke troškove, uz nedovoljnu efikasnost. Otuda je projektom reorganizacije predviđeno da se roba različitih vlasnika, koja se otprema zajednički, koncentriše na jednoj lokaciji – saopštio je Metalac u planovima za 2022, uz tadašnju najavu da će adaptacijom i sređivanjem prostora biti stvoreno „moderno opremljeno centralno skladište, gde će biti ispoštovani svi aktuelni logistički trendovi i primeri dobre prakse“.

– Utvrđeno je da postoji značajan prostor za unapradjenja, pa će sektor logistike ubuduće obuhvatati transport, špediciju i skladišta gotovih proizvoda Posuđa, Trejda, Bojlera, Inka i Marketa, uključujući i skladište i transport u Novom Sadu. Dodatno unapređenje u pogledu bržeg i kvalitetnijeg rada trebalo bi da donese uvođenje WMS sistema koji treba da dovede do optimizacije ukupnih logističkih troškoca sa jedne strane i bržeg i efikasnijeg snabdevanja kupaca sa druge. Da bi ovo rešenje dalo maksimalne efekte, neophodna je dobra priprema, uređivanje poslovnih procesa, integrisanje WMS sa postojećim ERP sistemima, razmeštanje robe na pravilan način… sve do obučavanja ljudi i kvalitetnog testiranja sistema… – pojasnila je ranije Danijela Filipović, koja je u saradnji sa Izvršnim odborom i eksternim konsultantom sve vreme bila intenzivno angažovana na ovom projektu.

Očekivanja Metalca su –  brz povrat sredstava uloženih u WMS po osnovu manjih transportnih troškova, bolja iskorišćenosta resursa (zaposlenih, opreme, prostora), bolje servisiranje kupaca i podizanje kvaliteta rada.

Foto: market.metalac.com