Novi model praktične nastave za studente logistike Saobraćajnog fakulteta

Studenti 4. godine Odseka za logistiku Saobraćajnog fakulteta u Beogradu ove godine će po prvi put pohađati praktičnu nastavu kontinualno u toku semestra. Takav model podrazumeva da svakog petka, počev od 18. marta, provode puno radno vreme u kompanijama, sve do kraja maja.

– Odsek za logistiku već odavno u svojim nastavnim planovima i programima ima predviđenu obaveznu stručnu praksu na osnovnim i master studijama, koja se uglavnom realizuje u letnjim mesecima. Ovo je prvi put da organizujemo praktičnu nastavu kontinualno u toku semestra, navodi za PlutonLogistics profesor Milorad Kilibarda, šef Odseka za logistiku na Saobraćajnom fakultetu.

Praktična nastava je vezana za predmet Praktikum iz špedcije, gde se nastava u velikoj meri seli iz učionica i sa Zoom platformi u „nastavne baze“ u privredi, pojašnjava profesor Kilibarda.

– Studenti su u kompanijama raspoređeni po određenim organizacionim jedinicama (sektorima, službama), gde imaju mentora koji će ih zajedno sa profesorima i saradnicima voditi kroz praktičnu nastavu. Poželjno je da studenti prođu više sektora, kroz rotaciju nakon provedenog određenog vremena u jednom sektoru.

Saobraćajni fakultet ima zaključene Sporazume o strateškom pratnerstvu sa više od 30 kompanija iz oblasti logistike i lanaca snabdevanja. U tim sporazumima, između ostalog, definisani su detalji vezani za stručnu praksu studenata.

Trenutno je u ovaj program praktične nastave uključeno 10 kompanija: Milšped, Kuehne Nagel, cargo partner, Nelt, Mercator, Gebruder Weiss, Delhaize, Delta Transportni Sistem i Transfera.

Kompanije će biti „nastavne baze“ za sticanje praktičnih znanja iz logistike, špedicije, transporta i lanaca snabdevanja, kao što su to, na primer, klinike za studente medicine, ističe profesor Milorad Kilibarda.

– Spisak kompanija će biti znatno širi, jer stalno raste broj zainteresovanih. To je izuzetno značajno i pruža mogućnosti da studenti steknu praktična znanja i veštine u različitim segmentima logistike i u različitim kompanijama. Zbog pandemije bilo je dosta objektivnih ograničenja za uključivanje i početak praktične nastave, a nadam se da će to sve biti samo ružna prošlost.

Pixabay.com/Gerd Altmann

Ciljevi

Osnovni cilj organizovanja praktične nastave je da Odsek za logistiku Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i privredni subjekti partneri zajednički razvijaju i unapređuju praktične kompetencije, znanja i veštine diplomiranih studenata.

Studenti će imati priliku da upoznaju sa korporativnom kulturom, organizacijom i procedurama rada u kompaniji i ovladavaju praktičnim znanjima i veštinama, potrebnim za obavljanje određenih poslova i zadataka.

Sa druge strane, privredni subjekti imaju priliku da bolje upoznaju studente, njihove stečene kompetencije, znanja i veštine, te da im predstave i približe kompaniju, način i uslove rada, mogućnosti zapošljavanja i karijernog napredovanja, primenjene standarde poslovanja, odnos prema zaposlenim i sl.

Neki od praktikanta će verovatno postati i zaposleni u kompanijama ili poslovni partneri i saradnici u budućnosti, navodi profesor Kilibarda.

Kada je reč o Saobraćajnom fakultetu – Odseku za logistiku, osnovni cilj je da poveže studente sa privredom i tržištem, te da se kroz sinergiju teorijskih i praktičnih znanja unaprede kompetencije diplomiranih studenata.

Sadržaji praktične nastave

Sadržaj praktične nastave je vezan za obavljanje i realizaciju konkretnih poslova i zadataka u određenom sektoru/službi, gde će mentori iz kompanije upoznati studente sa standardima i procedurama rada, rešenjima i praktičnim načinom realizacije posla. Fokus je na unapređenju kompetencija, praktičnih znanja i veština važnih za obavljanje određenih poslova i zadataka po različitim pozicijama, sektorima i službama.

Za svaki sektor, službu pa čak i poziciju definisan je detaljan program rada. Cilj je da se u skladu sa realnim stanjem i mogućnostima kompanije, studenti upoznaju sa što više praktičnih procedura i načina realizacije određenih poslova. Program rada je prilagođen konkretnim uslovima, primenjenim standardima, procedurama i rešenjima u svakoj kompaniji.

***

Ukoliko te zanima ovaj tekst, sigurno bi želeo da primaš PlutonLogistics specijalizovani bilten za mlade kadrove i studente: klikni OVDE i priključi se!