PLANOVI: Osnivanje Hemijskog parka Prahovo moglo bi privući oko 30 investitora

Osnivanje Hemijskog parka Prahovo na desnoj obali Dunava moglo bi da privuče na desetine investitora u taj kraj, a godišnji prihodi kompleksa procenjuju se na oko milijardu evra, od čega bi blizu 90% činio izvoz, saopšteno je na prvom sastanku Radne grupe za osnivanje HP Prahovo, kome je prisustvovala i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

S obzirom na to da u ovom delu Evrope ne postoje hemijski parkovi, za industrijski kompleks od oko 115 hektara očekuje se velika zainteresovanost investitora, kako iz Evropske unije, tako i iz Kine i Indije.

U saopštenju Vlade Srbije se navodi da je Prahovo „prepoznato kao lokacija sa izuzetnim geostrateškim i logističkim potencijalom, posebno kada su u pitanju lučka i železnička infrastruktura, imajući u vidu direktan pristup lokacije međunarodnom plovnom putu na Dunavu i železničkoj mreži Srbije“.

Takođe, u neposrednoj blizini se nalazi i Evropski koridor četiri, koji saobraća kroz Bugarsku i Rumuniju.

Očekuje se da bi već prva faza mogla da privuče do 30 stranih investitora, što bi direktno uposlilo, prema sadašnjim procenama do dve hiljde, a indirektno još 2.000 do 3.000 radnika. Veći deo hemijskih komponenti i sirovina bi se proizvodio u Srbiji, tako da bi hemijski park doprineo razvoju hemijske industrije Srbije u celosti, navodi se u saopštenju Vlade.

Procena je da bi realizacija projekta utrostručila budžet Negotina, dok bi najznačajnija beneficija bila sprečavanje migracija iz ovog dela Srbije.

Zadatak Radne grupe biće i praćenje realizacije projekta gasifikacije Istočne Srbije, koja je važna za celokupan kraj, a i posebno za Hemijski park, kao i postojeća industrijska postrojenja.

– Sve investicije koje će se realizovati u skladu su sa najvišim ekološkim standardima, međunarodnim konvencijama i podrazumevaće, između ostalog, izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, saobraćajno opremanje lokacije, kao i proširenje kapaciteta luke u Prahovu – dodaje se u saopštenju.