POSAO ZA SAOBRAĆAJNE INŽENJERE: Koje kompetencije, znanja i veštine su potrebne studentima logistike?

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu teži da školuje inženjere u skladu sa najboljom svetskom praksom, savremenim standardima i trendovima u obazovanju, ali i sa potrebama tržišta, privrede i kompanija. Na tomu putu, Odsek za logistiku organizovao je panel diskusiju, koja je održana 30. novembra 2019. godine. Pored profesora i saradnika na panelu je učestvovalo preko 150 bivših studenata logistike, koji su sada vodeći inženjeri, menadžeri i stručnjaci na različitim pozicijama u logistici i lancima snabdevanja.

Skup je otvorio dekan Saobraćajnog fakultetaprofesor Nebojša Bojović, a u uvodnom delu panela govorili su: profesori Slobodan Zečević i Milorad Vidović sa Odseka za logistiku, Nikola Todorović iz kompanije Milšped, Dejan Virijević iz kompanije Delhaize, Igor Životić iz kompanije DTS i Marko Lazić iz kompanije Bosch. Pored navedenih govornika, aktivno učešće u diskusiji uzeli su i ostali prisutni. Panel je vodio profesor Milorad Kilibarda, šef Odseka za logistiku na Saobraćajnom fakultetu.

Diskusija na ovom skupu je uglavnom bila vezana za pitanje koje kompetencije, znanja i veštine treba da imaju studenti logistike, kako bi što bolje odgovorili na sadašnje i buduće potrebe i očekivanja kompanija, privrede i tržišta.

Većina govornika je istaklo da su za dobrog logističkog stručnjaka potrebna interdisciplinarna znanja, koja pored uže stručnih znanja iz oblasti logistike, transporta, špedicije i lanaca snabdevanja podrazumavaju i znanja iz oblasti poslovnih komunikacija, stranih jezika, informacionih tehnologija i računarskih programa, ekonomske analize, menadžmenta, organizacionih veština i sl.

Takođe je istaknuto da je potrebno da studentišto pre ovladaju i određenim praktičnim veštinama, već u toku studija, kako bi se uspešno uključili u konkretne poslove i zadatke u kompanijama. Jedna od tema je bila vezana i za proširenje saradnje između kompanija i fakulteta kroz različite oblike studentske prakse, ali i uključivanju istaknutih stručnjaka iz privrede kao gostujućih predavača na fakultetu.

Prisutni su se složili da Odsek za logistiku Saobraćajnog fakulteta ima dobru saradnju sa velikim brojem kompanija, ali da ima još dosta prostora za proširenje i unapređenje te saradnje. U skladu sa tim dogovoreni su i konkretni koraci u tom pravcu.

Pored diskusije sprovedeno je i anketno istraživanje sa ključnim pitanjima vezanim za kompetencije, znanja, veštine i osobine koje bi bilo poželjno da imaju studenti kada završe fakultet, ali i pitanjima kako da se to obezbedi kroz saradnju fakulteta i kompanija. Kako da se studenti logistike i logistički stručnjaci što bolje pozicioniraju u različitim industrijama.

Ovo je drugi panel ove vrste koji se ove godine održao na Saobraćajnom fakultetu. Zaključci izvedeni iz diskusije i rezultati ankete poslužiće za inovacije, poboljšanje i kreiranje studijskih planova i programa na osnovnim i master studijama Odseka za logistiku. Ovo je od posebne važnosti jer se Saobraćajni fakultet upravo nalazi pred procesom akreditacije svojih studijskih planova i programa. Učesnici su se takođe saglasili da će se ove diskusije nastaviti po konkretnim temama, sa ciljem da se generisane inicijative i predlozi uspešno implementiraju.

Podeli na društvenim mrežama: