Pošta Slovenije u 2020. preko plana – Prihodi od logističkih usluga dostigli skoro 40%

Prema još nerevidiranim podacima, Grupa Pošta Slovenije u 2020. godini ostvarila je neto dobit od 5,2 miliona evra, od čega 4,5 miliona pripada kontrolnom društvu.

Grupa je lani ostvarila gotovo 411 miliona evra neto prihoda od prodaje, što 6% više nego što je planirano nakon usvojenog rebalansa proračuna, objavila je Pošta Slovenije.

U pogledu poslovnih prihoda, najveći udeo od 40% i dalje predstavljaju prihodi od pismonosnih usluga, koji su bili 2% niži nego u istom razdoblju 2019. i 4% veći od planiranih. Slede prihodi od logističkih usluga s udelom od 37%, na šta je uticalo spajanje kompanije Intereuropa. U strateški važnom segmentu paketskih usluga, ostvaren je rast od 46%, tako da su one činile više od 12% ukupnih poslovnih prihoda.

Prošle godine Grupa je izdvojila 22 miliona evra za ulaganja, uglavnom za sprovođenje redovnih operacija i investicije u mrežu – posebno u modernizaciju flote, odnosno ekološki prihvatljiva vozila, kao i u izgradnju dodatnog prostora za dostavne i logističke poslove, skladišta, informacionu tehnologiju, opremu.

U 2021. nastaviće se integracija poslovanja sa kompanijom Intereuropa. Osim toga, u planu je i izgradnja hale od 5.000 m2 na području logističkog centra u Ljubljani, širenje u oblasti paketskih usluga, uvođenje novog informacionog sistema itd.

Osim toga, Pošta Slovenije istovremeno će i dalje raditi proširenju mreže, kao i razvoju flote električnih vozila, ali i na veoma važnom prilagođavanju zakonskim i regulatornim promenama koje stupaju na snagu u julu ove godine. Reč je o prilagođavanju evropskim poreskim promenama, nakon što su carine prilagođene sredinom marta, kao i promeni opštih uslova kvaliteta pružanja univerzalne poštanske usluge.

Na čelu Pošte Slovenije odnedavno je Tomaž Kokot, nakon odlaska dugogodišnjeg direktora Borisa Novaka.

Izvor: seebiz.eu

Foto: posta.si