Pogledajte koje preporuke daje VLADA SRBIJE za ŠTEDNJU STRUJE firmama i zaposlenima

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo rudarstva energetike rade i radiće sve kako bi se obezbedile dovoljne količine energije i energenata i za privredu i za domaćinstva i zahvaljujući finansijskoj stabilnosti i odgovornoj politici koju sprovode uspevaju da održimo energetsku bezbednost države, saopšteno je iz resornog ministarstva.

U skladu s tim, moguće uštede u potrošnji električne i toplotne energije predstavljaju važan izvor jačanja energetske bezbednosti i smanjenja troškova, zbog čega je Ministarstvo rudarstva i energetike pripremilo predlog preporuka za uštede u potrošnji električne i toplotne energije u državnim i javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne samouprave, privredi, kao i u domaćinstvima za predstojeću zimu. Preporuke bi trebalo da počnu da se primenjuju što pre, i to u periodu od 1. septembra 2022. do 31. marta 2023. godine.

Na osnovu potencijalno ostvarenih ušteda, procenjuje se da se na dnevnom nivou može uštedeti više od 15% ukupne dnevne potrošnje električne energije na nivou Republike Srbije, što se preslikava i na godišnji nivo i iznosi oko 5.300 GWh, od ukupno potrošenih 33.000 GWh. Drugim rečima, ne bi bilo potrebe za uvozom na godišnjem nivou.

Smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za 15% u odnosu na isti period 2021/2022. – predlog preporuka za rukovodioce u organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredu:

 • da među svojim zaposlenima odrede lica koja će se starati o smanjenju potrošnje energije, u skladu sa svim navedenim preporukama, primenom učestalih kontrola tokom radnog vremena, a posebno po isteku radnog vremena, sa ciljem smanjenja potrošnje za 15% u odnosu na isti mesec prošle godine;
 •  da obezbede isključenje osvetljenja nakon radnog vremena u prostorijama u kojima niko ne boravi;
 •  obezbede da objekti/prostorije koji se zagrevaju/dogrevaju u prostorijama imaju temperaturu najviše do 20 stepeni C, sa izuzetkom bolnica, ustanova socijalne zaštite, vrtića i škola;
 •  da obezbede zamenu starih živinih svetiljki novim LED svetiljkama u javnom osvetljenju i u zgradama koje koristi javni sektor;
 •  da instaliraju inteligentne sisteme za upravljanje potrošnjom energije;
 •  da investiraju u poboljšanja energetske efikasnosti u smislu promene energetski efikasnim prozorima, poboljšanja izolacije, poboljšanja energetske efikasnosti sistema grejanja i hlađenja;
 •  da obezbede postavljanje solarnih panela i solarnih kolektora na krovove objekata koji su u vlasništvu, odnosno koje koriste organi na koje se odnosi ova preporuka;
 •  da obezbede prelazak sa grejanja električnom energijom na drugi vid grejanja, a ukoliko nije moguće, gde je sprovodljivo treba preći na grejanje putem toplotne pumpe, odnosno na invertorske split-sisteme.

Predlog preporuka za zaposlene u organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredi:

 • da ne koriste osvetljenje u unutrašnjim prostorijama i kancelarijama u javnim zgradama u periodu kada ima dovoljno dnevne svetlosti, ne postavljaju tamne zavese i predmete koji zaklanjaju prirodnu svetlost sa prozora, danju ne spuštaju roletne, da radne stolove postave tako da mogu da koriste prirodnu svetlost, da isključuju osvetljenje kada u prostoriji niko ne boravi;
 • da koriste stepenice umesto lifta;
 • da štampaju samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija i da po završetku rada isključe sve računare, štampače i druge uređaje.