Prezentacija informacionog sistema Trace.Warehouse 5. decembra u Novom Sadu

Slovenačko preduzeće „Kvint“ organizuje besplatnu prezentaciju logističkog informacionog sistema Trace.Warehouse.

Na skupu, kooji će biti održan u Privrednoj komori Vojvodine 5. decembra, prisutni će saznati   više informacija o IT rešenju, koje pruža uštedu i optimizaciju procesa, koji se odigravaju u logistici i skladištenju.