PRIJAVE za Akademiju Menadžmenta Logistike

Upravljanje i organizacija transporta, carinske procedure, špedicija i agencijsko poslovanje, optimalno uređenje skladišta, upravljanje zalihama samo su neke od tema na Akademiji Menadžmenta Logistike, koju organizuje D.R. Gilbert Group iz Beograda.

Polaznici će uz renomirane predavače proći kroz 12 modula koji predstavljaju kombinaciju predavanja, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd. Trajanje Akademije je 6 meseci.

Akademija Menadžmenta Logistike je namenjena onima koji učestvuju u svim logističkim procesima, organizaciji skladišta, upravljanju zalihama, menadžerima i vlasnicima firmi kojima su ovi procesi potrebni da bi unapredili svoje poslovanje, kao i onima koji nameravaju da učestvuju u ovim procesima.

Polaznici koji navedu da su se o Akademiji informisali preko PlutonLogistics portala dobijaju dodatnih 5% popusta.

Za više informacija kontaktirajte i pozovite se na PlutonLogistics:

Biljana Đorđević
Executive Manager

+ 381 62 235-913
e-mail: b.djordjevic@drgilbert-centar.com