ŠANSA ZA MLADE KADROVE: Pure Logistics

Firma Pure Logistics, osnovana 2013. godine, bavi se organizacijom domaćeg i međunarodnog drumskog prevoza tereta. Uspešnim i brzim razvojem i planiranim investicijama u proširenje poslovanja, povećava se potreba za angažovanjem većeg broja zaposlenih, među kojima i mladim kadrovima bez radnog iskustva.

– Poštovanjem zaposlenih i aktivnim radom i ulaganjem u njihovo znanje i bolje radne uslove stvaramo zdrav ambijent za dalji razvoj firme i ljudi koji je čine – kažu u tom preduzeću.

U firmi kao što je Pure Logistics d.o.o. praksa je sjajna prilika da mladi dođu do dragocenog radnog iskustva. Svi zaposleni su uvek spremni da podele svoja znanja i daju savete novim kolegama koji prolaze period obuke.

– Mladim ljudima koji se priključe našem timu, otvaraju se mogućnosti da nauče suštinske elemente posla organizacije drumskog transporta roba u domaćem i međunarodnom saobraćaju.

Posmatrano po sektorima u firmi, svi mladi ljudi imaju mogućnost da kroz rad nauče od kolega iz:

1. Sektora logistike:

 • kako se formiraju cene za usluge transporta angažovanjem podvozara;
 • koji terenski troškovi utiču na cenu usluge transporta i kako se formira cena za uslugu transporta, kada se angažuje vozilo iz sopstvene flote;
 • koji su najčešći problem u praksi pri realizaciji pružanja usluga transporta i kako se rešavaju;
 • kako funkcionišu berze transporta i specijalizovani programi za svakodnevni rad u transportnoj firmi;
 • šta su to ponude i nalozi za transport;
 • šta su ključna pitanja u organizaciji transporta roba u kontrolisanim temepraturnim uslovima;
 • karakteristike teretnih vozila;
 • karakteristike roba i pakovanja;
 • procese uvoza, izvoza i distribucije;
 • kompletan proces od dobijanja upita do realizacije logističke uluge itd.

2. Sektora prodaje:

 • na koji način se dolazi do novih poslova i klijenata;
 • veštine prodaje;
 • način komunicira sa klijentima;
 • koja su najčešća pitanja koja klijenti postavljaju kada su im potrebne logističke usluge transporta itd.

3. Sektora administracije:

 • koja dokumentacija neophodno prati fakturu za usluge transporta kao i robu tokom transporta;
 • šta je neophodno da sadrži od informacija koji dokument i zašto su za korisnika usluga važna dokumenta kao recimo CMR ili JCI/EX papir;
 • šta znače osnovni administrativno-finansijski pojmovi koji se koriste u svakodnevnom poslovanju u transportnoj firmi…

Sve su to osnove koje je neophodno da mlada osoba koja sebe vidi u ovoj branši poznaje i razume. Rad u organizaciji transporta je izuzetno dinamičan i zahteva brzinu i tzv. „multitasking“ rad i razmišljanje. To je jedan od onih poslova gde se često se iznenadite kad pre prođe dnevno osmočasovno radno vreme.

– Svi mladi ljudi kroz rad i samu obuku u našoj firmi nauče da budu samostalni u radu, kao i da budu spremni da pomognu kolegama ili preuzmu inicijativu. Politika preduzeća je da zaposlenima koji počinju karijeru u Pure Logistics pruži mogućnost pohađanja dodatnih kurseva u oblastima kojima za koje su zainteresovani, o trošku preduzeća. Nakon prolaska perioda obuke svim praktikantima koji se istaknu kao ozbiljni kandidati se omogućava da ostanu i budu stalni član tima – navode u firmi.

Ovaj tekst je objavljen u okviru serijala Šansa za mlade kadrove u kome predstavljamo mogućnosti koje transportne i logističke firme pružaju kandidatima na početku karijere.