Srbija skočila na listi Svetske banke u oblasti logistike

U izveštaju za 2018. godinu, koji je objavljen krajem jula, Svetska banka rangirala je Srbiju kao 65. od 160 zemalja po kvalitetu logistike. Prema indeksu logističkog učinka (LPI), koji svake dve godine izrađuje Svetska banka, Nemačka je na prvom mestu, slede Švedska, Belgija, Austrija…
Iako je ovo veliki skok u poređenju sa 2016. godinom, kada smo bili na 76. mestu, ipak, ostvareni rezultat je ispod ranga u 2014. (63 mesto).

Ukupna ocena je 2.84, carina je imala 2.6 (2.5 2016.), Infrastruktura je našto bolja nego 2016. – 2.60 u poređenju sa 2.49. U kategoriji međunarodni prevoz ocena je 2.97 (2.63 2016.), ocena za logističke kompetence je 2.70 (2.79) u sekciji praćenje pošiljki dobili smo 2.79 (2.92), a u poštovanju roka u isporuci pošiljki 3.33 (3.23).

Iznad nas po logističkom učinku našle su se Slovenija (35), Rumunija (48), Hrvatska (49), Bugarska (52). BiH (72), Crna Gora (77) i Makedonija (81) su na listi ispod Srbije.

Napredne ekonomije ostaju globalni lideri u logistici, zaključak je izveštaja. Većina zemalja je sprovodila reforme vezane za logistiku, investirala u izgradnju infrastrukture, radila na olakšavanju transporta i trgovine, kao i na razvoju modernih usluga. Uprkos ovom napretku, šesto izdanje LPI pokazuje mešovitu sliku.

– Logističke usluge predstavljaju okosnicu međunarodne trgovine, objašnjava Caroline Freund iz Svetske banke.

LPI 2018. naglašava nove probleme u otpornošću lanaca snabdevanja:

1. Nedostatak radnika u logističkoj industriji predstavlja izazov kako  za razvijene, tako i za zemlje u razvoju. Zemlje u razvoju traže više radnika na menadžerskim pozicijama, dok se razvijene zemlje suočavaju sa nedostatkom radnika na nižim pozicijama, kao što su vozači kamiona.

2. Razvijene zemlje su spremnije od zemalja u razvoju da se suoče sa sajber pretnjama.

3. Zemlje sa visokim prihodima u poređenju sa zemljama sa niskim dohotkom više traže logističke usluge koje su ekološki prihvatljive. Ovo je važno jer emisije CO2 iz transporta značajno doprinose zagađenju.

Indeks globalnog logističkog učinka ili Logistics performance index (LPI) razvila je Svetska banka u cilju upoređivanja logističkih performansi u 160 zemalja sveta i predstavlja rangiranje zemalja po kvalitetu logistike. LPI je interaktivni alat napravljen da pomogne zemljama da identifikuju izazove i mogućnosti sa kojima se susreću u svom radu u oblasti trgovine i logistike, kao i da da preporuke o tome šta zemlje mogu da urade kako bi poboljšale svoje performanse.

Više informacija o LPI-u pročitajte OVDE.

Detalje Logistics performance index-a za 2018. pročitajte OVDE.