Stupio na snagu novi Pravilnik o PDV-u

Ministarstvo finansija (MF) je donelo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 37 dana 14. aprila 2021. godine. Pravilnik je stupio na snagu 22. aprila 2021. godine, a primenjuje se od 1. jula 2021. godine.

Pravilnikom se na jednom mestu uređuje materija dotada uređena kroz 27 zasebnih PDV pravilnika, koji su prestali da važe danom početka primene novog Pravilnika (s tim što se i dalje primenjuju na promet dobara i usluga za koje je avans plaćen zaključno sa 30. junom 2021. godine).

Pored objedinjavanja svih pravilnika o PDV-u u jedan pravni akt, novi Pravilnik donosi i određene novine. Neke od najznačajnijih izmena su u oblastima:

  • oporezivanja prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva,
  • utvrđivanja poreske osnovice i naknadne izmene poreske osnovice,
  • načina i postupka ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza i bez prava na odbitak prethodnog poreza,
  • prenosa celokupne ili dela imovine,
  • izdavanja računa,
  • vođenja evidencija o PDV-u i iskazivanja podataka u Obrascu POPDV i tako dalje.

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS, br. 37 od 14. aprila 2021, 64 od 25. juna 2021. godine) možete pogledati na sajtu Službenog glasnika, kao i  na sajtu Ministarstva finansija Republike Srbije. 

Obaveštenje Poreske uprave o Pravilniku o porezu na dodatu vrednost pogledajte OVDE.