TRENDOVI: Kako rast e-trgovine menja potražnju za skladištima?

Potražnja za odgovarajućim logističkim nepokretnostima za „poslednju milju“ dostave raste paralelno sa trendom rasta e-trgovine, potvrdilo je novo istraživanje kompanije Mileway, vodećeg provajdera nekretnina za last-mile usluge u Evropi. U nedavno sprovedenoj anketi učestvovalo je oko 1.400 kompanija iz raznih industrija širom Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Holandije i Švedske, piše portal verkhehrsrundschau.com.

Rezultati su pokazali da oko 60% kompanija želi da proširi prostor namenjen za last-mile usluge, bilo širenjem poslovanja na postojećoj lokaciji ili iznajmljivanjem novog prostora.

Od ukupnog broja anketiranih kompanija, oko 82% potvrdilo je da u ovom trenutku trguje sa klijentima putem interneta. Takođe, oko 60% njih je izjavilo da planira da usmeri svoje poslovanje na e-trgovinu u narednih 12 meseci.

Oko 500 kompanija ujedno su i korisnici usluga kompanije Mileway. Među tim kompanijama, približno 3/4 želi da proširi prostor koji je namenjen za last-mile usluge.

– Usled rastuće potražnje e-trgovine potrošači očekuju sve brže vreme isporuka, što znači da su kompanijama potrebni visokokvalitetni, dobro locirani prostori u blizini urbanih zajednica – navodi Emmanuel Van der Stichele, generalni direktor kompanije Mileway i ističe da i velike i male kompanije u Evropi prelazak na onlajn i rastuću e-trgovinu vide kao trajnu promenu.

Analizom rezultata uočeni su i drugi trendovi, a posebno je zanimljivo zalaganje za princip održivosti. Značajan deo kompanija, naime, izjasnio se da su im sve važnije ekološke performanse logističkih nekretnina. Istraživanje je takođe pokazalo da 4/5 anketiranih kompanija koristi LED osvetljenje u svojim prostorijama, a čak 90% navodi da će ga koristiti u budućnosti.