Životinje pate tokom transporta – Šta donosi revizija evropskih zakona?

Evropska agencija za sigurnost hrane EFSA iznela je mišljenja koja će biti uključena u tekuću reviziju Zakona o dobrobiti životinja u EU. Kako izveštava Euractiv, prema mišljenju EFSA, životinjama u transportu je potrebno više prostora, niže temperature i kraća putovanja kako bi se osigurala adekvatna zaštita.

Evropska komisija je zatražila pet naučnih mišljenja, a istražili su zaštitu životinja, kao što su ovce, koze i goveda.

Brojne su negativne posledice koje životinje mogu iskusiti tokom različitih faza prevoza, uključujući stres, dugotrajnu glad i žeđ, probleme mirovanja i ograničenja kretanja.

Princip „jednog zdravlja“

Životinjama je potrebno obezbediti više prostora, sniziti temperaturu i skratiti vreme transporta. Za one koje se prevoze u kontejnerima, kao što su živina i kunići, u trajanje putovanja treba uračunati sve vreme dok su u njima.

Giljem de Seze, šef odeljenja za proizvodnju procene rizika EFSA, naglasio je kako je neophodno smanjiti nepotrebnu patnju i pomoći da životinje budu zdravije.

– Ovo je ključni element za sigurnost lanca ishrane, s obzirom na bliske veze između dobrobiti i zdravlja životinja i bolesti koje se prenose hranom, u skladu s „principom jednog zdravlja“ kojem je EFSA posvećena – rekao je on, misleći na „One health“ pristup.

Cilj tog principa je stvaranje kolaborativnog, sveobuhvatnog pristupa koji prepoznaje međusobne veze između ljudi, životinja, biljaka i njihovog zajedničkog okruženja kako bi se postigli optimalni rezultati zdravlja i dobrobiti.

Konzervativne preporuke?

Rukovodilac kampanje Compassion of World Farming EU Olga Kikou, navela je da su rezultati potvrdili ono što su građani znali, a to je da životinje pate u transportu i da zakonodavstvo EU nije primereno. Preporuke agencije je ocenila kao prilično konzervativne.

Važeća regulativa EU o zaštiti životinja tokom transporta stupila je na snagu 2005. godine, a mišljenja će pomoći u reviziji zakonodavstva o njihovoj dobrobiti, koja se sprovodi u okviru vodeće prehrambene politike EU i strategije „Od polja do stola“.

U drugoj polovini 2023. očekuje se predlog Komisije, a do kraja ove godine moglo bi biti usvojeno tercijarno zakonodavstvo za poboljšanje zvanične kontrole na brodovima za prevoz stoke, koje je neophodno nakon niza incidenata, prenosi euractiv.com.