Kako je nastala reč logistika?

U etimološkom pogledu koren reči logistika najčešće se vezuje za grčki i francuski jezik. Određeni autori smatraju da koren reči logistika potiče od grčke reči logos, što znači razum, pamet, moć mišljenja i rasuđivanja (u stoičkoj filozofiji “božanski razum koji vlada vasionom i prožima je”). Ovaj pojam opredeljuje značenje logistike kao sposobnosti ispravnog zaključivanja i kritičkog mišljenja – najvišeg oblika svesti.

Drugi smatraju da pojam logistika potiče od grčkih reči logismos (račun, plaćanje), odnosno logistikos, što označava veštinu u računanju, a dovodi se u vezu s činovnicima, zvanim logistima u staroj Ateni, koji su vodili finansije i pripreme za ratove. Reč logistika pojavljuje se i kod grčkog filozofa Platona (472 – 347. p.n.e), koji je pisao da u ljudskoj duši postoje dva dela od kojih je prvi više umni nazvao logistikon.

Prema drugim tumačenjima, tvrdi se da pojam logistika potiče iz francuskog jezika i vezuje se za reč loger, što znači “nastaniti”, “stanovati”, “noćiti pod vedrim nebom”. Ovo tumačenje je poslužilo kao osnova za pojednostavljeno poimanje vojne logistike, koja obuhvata prevoz, snabdevanje i smeštaj vojnih jedinica.